Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Khả năng hấp phụ cao là đặc tính của chất nào?...

Bài 3 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. A. Than đá. . Bài: Bài 27. Cacbon

Khả năng hấp phụ cao là đặc tính của chất nào?

A. Than đá. 

Quảng cáo

B. Kim cương.

C. Than chì

D. Than hoạt tính.

Than hoạt tính có khả năng hấp phụ cao,

Đáp án D.

Quảng cáo