Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 15 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 15 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Vôi sống sẽ làm giảm chất lượng, có khi không dùng được nữa nếu lưu giữ lâu...

Bài 3 trang 15 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 2: Một số oxit quan trọng

Vôi sống sẽ giảm chấtt lượng, có khi không dùng được nữa nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên. Hãy giải thích tại sao. Biết không khí tự nhiên chứa nitơ, oxi, hơi nước, khí cacbonic,..

Quảng cáo

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Vôi sống sẽ làm giảm chất lượng, có khi không dùng được nữa nếu lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên vì:

\(\eqalign{
& CaO\, + C{O_2}\, \to \,CaC{O_3} \cr
& CaO\, + \,{H_2}O\, \to Ca{(OH)_2} \cr
& Ca{(OH)_2}\, + C{O_2}\, \to \,CaC{O_3} \cr} \)

Quảng cáo