Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 22 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 22 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Metan làm mất màu dung dịch brom....

Bài 3 trang 22 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 37. Etilen (Tài liệu dạy học Hoá học 9)

Chọn những câu đúng trong các câu sau:

a) Metan làm mất màu dung dịch brom.

b) Etilen tham gia phản ứng thế với clo tương tự metan.

Quảng cáo

c) Metan và etilen đều có phản ứng cháy sinh ra khí cacbonic và hơi nước.

d) Etilen tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

e) Metan và etilen đều có phản ứng trùng hợp.

Các câu đúng là:

c) Metan và etilen đều có phản ứng cháy sinh ra khí cacbonic và hơi nước.

d) Etilen tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom.

Quảng cáo