Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Khí axetilen không có tính chất hoá học nào sau đây?...

Bài 3 trang 26 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.. Bài 38. Axetilen (Tài liệu dạy Hoá học 9)

Khí axetilen không có tính chất hoá học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

Quảng cáo

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cệng vói hidro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Axetilen không có phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Đáp án D.

Quảng cáo