Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 33 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 33 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Rót từ từ các dung dịch axit sunfuric đặc, axit sunfuric loãng, axit clohiđric loãng...

Bài 3 trang 33 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 4: Một số axit quan trọng – Axit sunfuric

Quảng cáo

Có 3 lọ dung dịch không màu, mất nhãn, gồm axit sunfuric đặc, axit sunfuric loãng, axit clohiđric loãng. Hãy dùng phương pháp vật lí để nhận biết lọ nào chứa axit sunfuric đặc.

Rót từ từ các dung dịch axit sunfuric đặc, axit sunfuric loãng, axit clohiđric loãng vào 3 cốc nước khác nhau.

Cốc nào nóng lên thì axit rót vào là axit sunfuric đặc.

Quảng cáo