Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Để dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu cháy, chúng ta phải làm gì? Giải thích....

Bài 3 trang 35 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 40. Dầu mỏ và khí tự nhiên

Quảng cáo

Để dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu cháy, chúng ta phải làm gì? Giải thích.

Để dập tắt ngọn lửa do xăng, dầu cháy người ta phun khí CO2 vào đám cháy vì CO2 không cháy, nặng hơn không khí, do đó đã ngăn cản không cho oxi trong không khí tiếp xúc với xăng nên đám cháy được dập tắt.