Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Hãy giải thích tại sao nguời ta khuyên không nên dùng nồi nhôm để nấu thức ăn....

Bài 3 trang 37 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Ví dụ:. Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Hãy giải thích tại sao nguời ta khuyên không nên dùng nồi nhôm để nấu thức ăn.

Quảng cáo

Không nên dùng nồi nhôm để nấu thức ăn vì

+ Trong thức ăn có axit hoặc kiềm,… sẽ hòa tan nhôm

Ví dụ:

\(\eqalign{
& 2Al\, + \,6C{H_3}COOH\, \to \,2{(C{H_3}COOH)_3}Al\, + 3{H_2} \uparrow \cr
& 2Al\, + \,2NaOH\, + \,2{H_2}O\, \to \,2NaAl{O_2}\,\, + \,3{H_2} \uparrow \cr} \)

+ Muối nhôm sinh ra từ các phản ứng trên tan vào thức ăn, rồi đi vào cơ thể con người sẽ không có lợi cho sức khỏe.

Quảng cáo