Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: So sánh ngọn lửa khi cháy của metan, axetilen và benzen....

Bài 3 trang 40 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Benzen cháy thành ngọn lửa kém sáng hơn axetilen và có nhiều khói đen.. Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu

So sánh ngọn lửa khi cháy của metan, axetilen và benzen.

Quảng cáo

Metan

Axetilen

Benzen

Metan cháy thành ngọn lửa màu xanh mờ

Axetilen cháy thành ngọn lửa sáng

Benzen cháy thành ngọn lửa kém sáng hơn axetilen và có nhiều khói đen.

Quảng cáo