Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 52 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 52 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Khi để lâu trong không khí thì trên bề mặt dung dịch nước vôi trong sẽ có...

Bài 3 trang 52 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Khi để lâu trong không khí thì trên bề mặt dung dịch nước vôi trong sẽ có một lớp váng màu trắng.

a) Hãy giải thích tại sao.

b) Viết các phưong trình hoá học của phản ứng xảy ra.

c) Lấy lớp váng đó sấy khô và cân thì được 11 gam, hỏi lượng canxi hidroxit tham gia phản ứng là bao nhiêu?

a) Nước vôi trong tác dụng với khí cacbonic có trong không khí tạo thành canxi cacbonat không tan trong nước, do đó khi để lâu trong không khí thì bề mặt dung dịch nước vôi trong sẽ có một lớp váng màu trắng.

Quảng cáo

b) Phương trình hóa học

\(C{O_2}\,\, + \,\,Ca{(OH)_2}\,\,\, \to \,\,\,\,CaC{O_3}\, \downarrow \,\,\, + \,\,\,{H_2}O\)

c) Lớp váng chính là CaCO3

\( \Rightarrow {n_{CaC{O_3}}}\, = \dfrac{11}{100} = 0,11\,mol\)

Phương trình hóa học

\(C{O_2}\,\,\, + \,\,\,Ca{(OH)_2}\,\,\,\, \to \,\,\,CaC{O_3}\, \downarrow \,\,\, + \,\,{H_2}O\)

Theo phương trình ta có:

\({n_{Ca{{(OH)}_2}\,\,\text{(phản ứng)}}} = 0,11\,mol\)

Khối lượng canxi hidroxit tham gia phản ứng là: \(0,11. 74 = 8, 14\) (gam)

Quảng cáo