Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Bài 9. Tính chất hoá học của muối...

Bài 3 trang 58 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Khi ngâm quả trứng chín vào cốc đựng dung dịch axit clohidric như hình 1.66 bên thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy giải thích và. Bài: Bài 9. Tính chất hoá học của muối

Khi ngâm quả trứng chín vào cốc đựng dung dịch axit clohidric như hình 1.66 bên thì điều gì sẽ xảy ra? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học của phản ứng (nếu có).

Quảng cáo

Hiện tượng: Có khí thoát ra từ vỏ quả trứng, vỏ quả trứng tan dần.

Giải thích và phương trình hóa học

+ Thành phần chính của vỏ quả trứng là canxi cacbonat (CaCO3)

+ Canxi cacbonat trong vỏ trứng tác dụng với axit clohidric thu được khí cacbonic (CO2) thoát ra

\(CaC{O_3}\, + \,2HCl\,\,\, \to \,\,\,CaC{l_2}\,\,\, + \,\,\,C{O_2} \uparrow \,\,\, + \,\,{H_2}O\)

Quảng cáo