Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 63 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 63 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Nêu một số cách để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn. Giải thích các...

Bài 3 trang 63 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Một số cách để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn:. Bài 47. Chất béo

Nêu một số cách để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn. Giải thích các cách làm đó.

Quảng cáo

Một số cách để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn:

– dùng xà phòng để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn vì dầu ăn tan trong xà phòng và bị cuốn trôi theo nước.

– dùng bột giặt để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn vì dầu ăn tan trong bột giặt và bị cuốn trôi theo nước.

Quảng cáo