Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong các loại phân bón sau, phân nào có hàm lượng nitơ cao nhất:...

Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. \(\eqalign{ & \% {m_{N(N{H_4}Cl)}} = {{14} \over {53,5}}.100 = 26,17\% \cr & \% {m_{N({{(N{H_4})}_2}S{O_4})}} = {{28} \over {132}}.100 = 21,21\% \cr & \% {m_{N{{(N{H_2})}_2}CO)}}. Bài: Bài 11. Phân bón hoá học

Quảng cáo

Trong các loại phân bón sau, phân nào có hàm lượng nitơ cao nhất:

\(N{H_4}Cl,{(N{H_2})_2}CO,{(N{H_4})_2}S{O_4},N{H_4}N{O_3}.\)

\(\eqalign{
& \% {m_{N(N{H_4}Cl)}} = {{14} \over {53,5}}.100 = 26,17\% \cr
& \% {m_{N({{(N{H_4})}_2}S{O_4})}} = {{28} \over {132}}.100 = 21,21\% \cr
& \% {m_{N{{(N{H_2})}_2}CO)}} = {{28} \over {60}}.100 = 46,67\% \cr
& \% {m_{N(N{H_4}N{O_3})}} = {{28} \over {80}}.100 = 35\% \cr} \)

Quảng cáo