Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Axit axetic là một axit yếu vì bị axit clohidric là axit mạnh đẩy ra khỏi dung dịch...

Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \(2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COONa + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\). Bài 48. Luyện tập : Rượu etylic axit axetic và chất béo

Hãy chứng minh bằng phương pháp hoá học axit axetic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.

Quảng cáo

Axit axetic là một axit yếu vì bị axit clohidric là axit mạnh đẩy ra khỏi dung dịch muối:

\(C{H_3}COONa + HCl \to C{H_3}COOH + NaCl\)

Axit axetic mạnh hơn axit cacbonic vì đẩy được axit cacbonic ra khỏi muối:

\(2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COONa + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\)

Quảng cáo