Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Bằng thực nghiệm, hãy cho biết thức ăn nào sau đây chứa nhiều tinh bột: cơm, ...

Bài 3 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Quảng cáo

Bằng thực nghiệm, hãy cho biết thức ăn nào sau đây chứa nhiều tinh bột: cơm, mía, bánh bông lan, chuối chín, khoai, rau, táo.

Cơm, khoai, táo chứa nhiều tinh bột.

Quảng cáo