Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Dùng lửa để phân biệt lụa thật và lụa giả: lụa nào cháy có mùi khét là lụa...

Bài 3 trang 85 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Hiện nay trên thị trường lụa giả được bày bán ở rất nhiều nơi. Hãy nêu cách phân biệt lụa giả và lụa thật. Giải thích. Bài 53. Protein

Quảng cáo

Hiện nay trên thị trường lụa giả được bày bán ở rất nhiều nơi. Hãy nêu cách phân biệt lụa giả và lụa thật. Giải thích cách làm đó.

Dùng lửa để phân biệt lụa thật và lụa giả: lụa nào cháy có mùi khét là lụa thật vì lụa thật sẽ chứa protein.

Quảng cáo