Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 9 Sách Tài liệu Dạy – học Hoá học...

Bài 3 trang 9 Sách Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Bài 1: Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit...

Bài 3 trang 9 Sách Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 1: Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit

Quảng cáo

Nhằm đáp ứng cho nhu cầu về điện năng, ở miền Nam có một số nhà máy nhiệt điện lớn như : Phú Mỹ ở Vũng Tàu, Môn ở Cần Thơ, . Trong khói thải lò hơi do đốt than để sản xuất điện có chứa nhiều khí gây nhiễm môi trường như \(S{O_2},S{O_3},C{O_2},N{O_2},CO,…..\). Em hãy đề xuất hoá chất dùng để loai bỏ các khí \(S{O_2},S{O_3},C{O_2}\) trong khí thải trước khi thải ra môi trường. Viết các phương trình hoá học xảy ra.

\(S{O_2},S{O_3},C{O_2}\) là các oxit axit, do đó ta dùng các dung dịch có tính bazo (NaOH, Ca(OH)2;…) để loại bỏ chúng

\(\eqalign{
& S{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaS{O_3} \downarrow + {H_2}O \cr
& S{O_3} + Ca{(OH)_2} \to CaS{O_4} \downarrow + {H_2}O \cr
& C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow + {H_2}O \cr} \)

Quảng cáo