Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 3 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2:  ...

Bài 3 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2.  . Bài 54. Polime

Hãy viết công thức chung và công thức một mắt xích của các polime sau:

a. Poli(vinyl clorua) viết tắt là PVC là polime có nhiều ứng dụng trong thực tiễn như làm ống dẫn nước, đồ giả da, PVC có cấu tạo mạch như sau:

 

b. Polipropilen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất như dùng để chế tạo các thùng chứa hoá chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu… PP có cấu tạo mạch như sau :

Quảng cáo

 

 

Công thức chung

Công thức một mắt xích

a

   

b

   

Quảng cáo