Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 3 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học...

Bài 3 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Phương pháp 1:...

Bài 3 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. \(\begin{array}{l}2NaCl(r) + {H_2}S{O_4}(đặc) \to N{a_2}S{O_4} + 2HCl \uparrow ({t^0})\\Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow  + 2{H_2}O({t^0})\end{array}\). Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Có muối ăn và những hoá chất cần thiết. Hãy nêu 2 phương pháp điều chế khí clo. Viết các phương trình hoá học.

Quảng cáo

Phương pháp 1:

\(2NaCl + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow  + C{l_2} \uparrow \)

Phương pháp 2:

\(\begin{array}{l}2NaCl(r) + {H_2}S{O_4}(đặc) \to N{a_2}S{O_4} + 2HCl \uparrow ({t^0})\\Mn{O_2} + 4HCl \to MnC{l_2} + C{l_2} \uparrow  + 2{H_2}O({t^0})\end{array}\)

Quảng cáo