Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Thiếc để trong không khí sẽ tác dụng  với oxi tạo thành một lớp mỏng thiếc...

Bài 4 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Thiếc để trong không khí sẽ tác dụng  với oxi tạo thành một lớp mỏng thiếc (IV) oxit bền, bảo vệ thiếc không bị ăn mòn.. Bài: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Vỏ đồ hộp làm bằng sắt, đựng các thức ăn có vị mặn (thịt, cá) tại sao không bị gỉ?

Quảng cáo

Vỏ đồ hợp đựng thức ăn làm từ sắt tráng thiếc.

Thiếc để trong không khí sẽ tác dụng  với oxi tạo thành một lớp mỏng thiếc (IV) oxit bền, bảo vệ thiếc không bị ăn mòn.

Do đó, vỏ hộp làm bằng sắt, đựng thức ăn có vị mặn (thịt, cá) không bị gỉ.

Quảng cáo