Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 137 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 137 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Khí CO nguy hiểm là do có khả năng kết hợp với hemoglobin trong máu làm mất...

Bài 4 trang 137 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. …. Bài: Bài 28. CÁC OXIT CỦA CACBON

Khí CO nguy hiểm là do có khả năng kết hợp với hemoglobin trong máu làm mất khả năng vận chuyển oxi của máu. Trong trường hợp nào sau đây, con người có thể bị tử vong do ngộ độc CO?

A. Dùng bình gaz để nấu nướng ở ngoài trời.

B. Nổ máy ô tô trong nhà xe đóng kín.

C. Đặt bếp lò trong nhà không được thông gió.

Quảng cáo

D. Trường hợp B và C.

Con người có thể bị tử vong do ngộ độc CO trong các trường hợp sau:

+ Nổ máy ô tô trong nhà xe đóng kín

+ Đốt bếp lò trong nhà không được thông gió.

Chọn đáp án D.

Quảng cáo