Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 15 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 15 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Con chó nhà Nam bị bệnh và mới chết. Nam lấy vôi sống để sát trùng chuồng...

Bài 4 trang 15 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. + Nếu vôi sống tan trong nước và tỏa nhiệt thì vôi sống còn sử dụng được. Bài 2: Một số oxit quan trọng

Con chó nhà Nam bị bệnh và mới chết. Nam lấy vôi sống để sát trùng chuồng chó thì phát hiện bao vôi đã bị rách từ lâu. Làm thế nào để biết vôi trong bao còn sử dụng được hay không? Viết phương trình hoá học của phản ứng nếu có.

Quảng cáo

Lấy vôi sống cho vào trong cốc nước, khuấy đều

+ Nếu vôi sống không tan thì chứng tỏ CaO đã tác dụng với CO2 trong không khí tạo thành CaCO3.

Do đó, vôi sống không sử dụng được nữa

\(CaO\, + \,C{O_2} \to CaC{O_3}\)

+ Nếu vôi sống tan trong nước và tỏa nhiệt thì vôi sống còn sử dụng được

 \(CaO\, + \,{H_2}O\, \to \,Ca{(OH)_2}\)

Quảng cáo