Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong một nhóm: số lớp elctron tăng dần, tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim...

Bài 4 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Trong một nhóm: số lớp electron tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tinh phi kim tăng dần.

Quảng cáo

B. Trong một nhóm: số lớp elctron tăng dần, tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

C. Trong mội nhóm: số lớp elctron lớp ngoài cùng (tăng dần. tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

D. Trong một nhóm: số electron lớp ngoài cũng tăng dần, tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần.

Trong một nhóm: số lớp elctron tăng dần, tính phi kim giảm dần đồng thời tính kim loại tăng dần.

Chọn đáp án B.

Quảng cáo