Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 34 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 34 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Nhận biết các lọ hoá chất chứa các dung dịch không màu sau: axit sunfuric loãng, ...

Bài 4 trang 34 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài 4: Một số axit quan trọng – Axit sunfuric

Nhận biết các lọ hoá chất chứa các dung dịch không màu sau: axit sunfuric loãng, natri sunfat, axit clohiđric loãng

Cho dung dịch BaCl2 lần lượt vào các dung dịch axit sunfuric loãng, natri sunfat, axit clohiđric loãng.

Quảng cáo

+ Dung dịch không có hiện tượng gì là axit clohiđric

+ Dung dịch thu được kết tủa trắng là các dung dịch axit sunfuric loãng, natri sunfat

\(\eqalign{
& BaC{l_2}\,\, + \,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,BaS{O_4}\, \downarrow \,\, + \,2HCl \cr
& BaC{l_2}\,\, + N{a_2}S{O_4}\,\,\, \to \,BaS{O_4}\, \downarrow \,\, + 2NaCl \cr} \) 

Dùng kim loại kẽm để phân biệt axit sunfuric loãng, natri sunfat

+ Dung dịch không hiện tượng là dung dịch natri sunfat

+ Dung dịch thu được bọt khí là dung dịch axit sunfuric loãng

\(Zn\,\, + \,\,\,\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,ZnS{O_4}\,\,\, + \,\,\,{H_2} \uparrow \)

Quảng cáo