Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Một người nông dân đã dùng phân canxi photphat để bón cho cây. Hỏi:...

Chia sẻ
Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. . Bài: Bài 11. Phân bón hoá học

Đề bài

Một người nông dân đã dùng phân canxi photphat để bón cho cây. Hỏi:

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân này?

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng có trong phân bón.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

a) Canxi photphat: Ca3(PO4)2.

Nguyên tố dinh dưỡng là P

b)

\(\% {m_P} = \dfrac{2.31} {40.3 + 95.2}.100 = 20\% \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...