Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Một người nông dân đã dùng phân canxi photphat để bón cho cây. Hỏi:...

Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài: Bài 11. Phân bón hoá học

Một người nông dân đã dùng phân canxi photphat để bón cho cây. Hỏi:

a) Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân này?

Quảng cáo

b) Tính thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng có trong phân bón.

a) Canxi photphat: Ca3(PO4)2.

Nguyên tố dinh dưỡng là P

b)

\(\% {m_P} = \dfrac{2.31} {40.3 + 95.2}.100 = 20\% \)

Quảng cáo