Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Làm sao để phân biệt hai chất lỏng không màu là rượu etylic và dầu mè tan ...

Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Cho hai chất lỏng vào ống nghiệm đựng nước:. Bài 48. Luyện tập : Rượu etylic axit axetic và chất béo

Làm sao để phân biệt hai chất lỏng không màu là rượu etylic và dầu mè tan trong rượu etylic?

Quảng cáo

Cho hai chất lỏng vào ống nghiệm đựng nước:

– Ống nghiệm nào tạo thành hỗn hợp đồng nhất là rượu etylic.

– Ống nghiệm nào phân thành 2 lớp là dầu mè tan ttrong rượu etylic.

Quảng cáo