Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong các kim loại sau, kim loai nào có độ cứng tốt nhất?...

Chia sẻ
Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết. Bài: Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Đề bài

Trong các kim loại sau, kim loai nào có độ cứng tốt nhất?

A. Na.                         B. Fe.

C. Cr.                          D. Cu.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Cr là kim loại cứng nhất

Đáp án C.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...