Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Trong các kim loại sau, kim loai nào có độ cứng tốt nhất?...

Chia sẻ
Bài 4 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Lời giải chi tiết Bài: Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Trong các kim loại sau, kim loai nào có độ cứng tốt nhất?

A. Na.                         B. Fe.

C. Cr.                          D. Cu.

Quảng cáo

Cr là kim loại cứng nhất

Đáp án C.Chia sẻ