Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Các phương trình hóa học:...

Bài 4 trang 81 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ

Quảng cáo

Để nấu rượu gạo truyền thống trong gia đình, người ta thường trộn cơm hoặc xôi nguội với men để ủ, sau đó thêm nước và cho khoảng 4 ngày thì thu được dung dịch rượu. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong quá trình trên.

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O \to n{C_6}{H_{12}}{O_6}(men)\\Tinh\,bột\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;glucozo\\{C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(men)\\Glucozo\,\,\,\,\,\,\,\,rượu\,etylic\end{array}\)

Quảng cáo