Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 4 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Bài 54. Polime...

Bài 4 trang 91 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Sử dụng nhiều lần đến khi hỏng thì thôi….. Bài 54. Polime

Nêu suy nghĩ của em về việc sử dụng túi nilon hiện nay. Từ đó, em hãy nêu biện pháp để hạn chế việc ô nhiễm môi trường do chất thải túi nilon.

Quảng cáo

Túi nilom hiện nay đang được sử dụng rộng rãi trong đời sống và sản xuất vì nó rất tiện dụng nhưng túi nilon cũng là chất gây ô nhiễm môi trường.

Một số biện pháp để hạn chế việc ô nhiễm môi trường do chất thải túi nilon:

– Sản xuất các loại túi tiện lợi hơn túi nilon, thân thiện với môi trường, dễ phân hủy.

– Hạn chế sử dụng túi nilon.

– Sử dụng nhiều lần đến khi hỏng thì thôi….