Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 4 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học...

Bài 4 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2:  ...

Bài 4 trang 94 (Phần vô cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Tím. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Có các bình đựng khí riêng biệt: \(C{O_2},C{l_2},CO,{H_2}.\)

Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hoá học.

 

CO2

Cl2

CO

H2

Quảng cáo

Quì tím

Hồng

Lúc đầu hồng, sau đó mất màu

Tím

Tím

Đốt

x

x

Ngọn lửa màu xanh

Ngọn lửa sáng và có các giọt nước ngưng tụ

 Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2CO + {O_2} \to 2C{O_2}({t^0})\\2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O({t^0})\end{array}\)

Quảng cáo