Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Người ta không thể bảo vệ kim loại tránh bị ăn mòn bằng cách...

Bài 5 trang 103 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Người ra không thể bảo vệ kim loại tránh bị ăn mòn bằng cách cạo lớp oxit ở bề mặt kim loại.. Bài: Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Người ta không thể bảo vệ kim loại tránh bị ăn mòn bằng cách

A. cách li kim loại với môi trường.   

Quảng cáo

B. sơn lên bề mặt kim loại.

C. cạo lớp oxit ở bề mặt kim loại.      

D. tạo hợp kim không bị ăn mòn.

Người ra không thể bảo vệ kim loại tránh bị ăn mòn bằng cách cạo lớp oxit ở bề mặt kim loại.

Chọn đáp án C.

Quảng cáo