Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1:             CỘT I      ...

Bài 5 trang 76 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. CỘT II                                         . Bài: Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Hãy nối tên các kim loại ở cột I cho phù hợp với ứng dụng ở cột II.                       

            CỘT I      

CỘT II                                         

1. Nhôm

A. NNhiệt kế

2. Đồng

B. Trang sức

3. Bạc

Quảng cáo

C.Giấy gói bánh kẹo

4. Thuỷ ngân

D. Máy móc

5.Sắt

E. Dây dẫn điện

 

1 – C

2 – E

3 – B

4 – A

5 – D

Quảng cáo