Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 80 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 80 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Phương trình hóa học...

Bài 5 trang 80 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Gọi số mol \(CuSO_4\) là a mol. Bài: Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch \(CuSO_4\). Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô và đem cân, thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam. Hãy tìm nồng độ mol của dung dịch \(CuSO_4\).

Gọi số mol \(CuSO_4\) là a mol

Phương trình hóa học

Quảng cáo

\(\eqalign{
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Fe\,\,\,\, + \,\,\,\,\,CuS{O_4}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,FeS{O_4}\,\,\, + \,\,\,Cu \cr
& \,pu:\,\,\,\,\,a\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,a\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,a\,\,\,\,mol \cr} \)

Theo phương trình suy ra:

\(\left\{ \matrix{
{n_{Cu}} = a\,mol \hfill \cr
{n_{Fe\,\,(pứ)}}\,\, = \,\,a\,mol \hfill \cr} \right.\) 

Cu sinh ra bám vào đinh sắt nên ta có:

\(\eqalign{
& {m_{Cu}}\, – \,\,{m_{Fe\,\,(pứ)}}\, = \,m_\text{đinh sắt tăng} \cr
& \Rightarrow 64a\, – \,56a\, = 0,8 \cr
& \Rightarrow \,a = 0,1\,\,mol \cr} \) 

Nồng độ mol của dung dịch \(CuSO_4\) là:

\({CM_{CuS{O_4}}} = \dfrac{{{n_{CuS{O_4}}}}}{{{V_{{\text{dd}}}}}} = \dfrac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5M\)

Quảng cáo