Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 5 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 5 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: từ dung dịch đồng (II) sunfat và dung dịch canxi hiđroxit....

Bài 5 trang 9 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. Bài 1: Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit

Đã từ rât lâu, dung dịch Bordeaux (Boóc – đô) 1% được sử dụng rộng rãi để phòng trừ các bệnh về nấm và vi khuẩn cho cây trồng. Dung dịch Bordeaux có màu xanh trời, không mùi, được trộn

từ dung dịch đồng (II) sunfat và dung dịch canxi hiđroxit.

Hỏi muốn có 2,1 kg dung dịch canxi hiđroxit 6,1% để pha dung dịch Bordeaux trên thì cần hoà tan bao nhiêu gam canxi oxit vào nước? Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có) trong quá trình pha chế.

Quảng cáo

\(\eqalign{
& {m_{Ca{{(OH)}_2}}} = 2,1.{{6,1} \over {100}} = 0,1281kg = 128,1\,gam \cr
& \Rightarrow {n_{Ca{{(OH)}_2}}} = {{128,1} \over {74}} \approx 1,73\,mol \cr} \)

 Phương trình hóa học 

\(\eqalign{
& CaO\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2}O\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,Ca{(OH)_2} \cr
& 1,73\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,1,73\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol \cr} \)

Theo phương trình ta có: nCaO = 1,73 mol

Khối lượng canxi oxit là: mCaO = 1,73.56 = 96,88 gam

Phương trình phản ứng pha chế dung dịch Bordeaux:

\(Ca{(OH)_2}\,\, + \,CuS{O_4}\,\, \to \,\,CaS{O_4}\, + \,Cu{(OH)_2}\)

Quảng cáo