Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 6 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học...

Bài 6 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Đặt công thức của hợp chất hữu cơ là CxHyOz...

Bài 6 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C2H4O2.. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Đốt cháy 4,5 gam chất hữu cơ thu được 6,6 gam khí \(C{O_2}\) và 2,7 gam \({H_2}O\). Biết khối lượng mol của chất hữu cơ là 60 gam. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

Đốt cháy hợp chất hữu cơ thu được CO2, H2O \(\Rightarrow\) Hợp chất hữu cơ chứa C, H và có thể có O.

Quảng cáo

Đặt công thức của hợp chất hữu cơ là CxHyOz

Số mol các chất là:

\(\begin{array}{l}{n_{{C_x}{H_y}{O_z}}} = \dfrac{{4,5}}{{60}} = 0,075mol\\{n_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,6}}{{44}} = 0,15mol\\{n_{{H_2}O}} = \dfrac{{2,7}}{{17}} = 0,15mol\end{array}\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_x}{H_y}{O_z} + (x + \dfrac{y}{4} – \dfrac{z}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O({t^0})\\0,075 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,075x\,\,\,\,0,075x.\dfrac{y}{2}\,\,\,mol\\{n_{C{O_2}}} = 0,075x = 0,15 \Rightarrow x = 2\\{n_{{H_2}O}} = 0,075.\dfrac{y}{2} = 0,15 \Rightarrow y = 4\\12x + y + 16z = {M_{{C_x}{H_y}{O_z}}} \\\Rightarrow 12,2 + 4 + 16z = 60 \Rightarrow z = 2\end{array}\)

Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C2H4O2.

Quảng cáo