Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 7 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học...

Bài 7 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9...

Bài 7 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2. Bài 56. Ôn tập cuối năm – Tài liệu Dạy-học Hóa học 9

Quảng cáo

Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có \(C{O_2},{H_2}O,{N_2}\). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, protein.

Đốt cháy X thu được CO2, H2O, N2 \(\Rightarrow \) X chứa C, H, N và có thể có O

\(\Rightarrow\) X có thể là protein.

Quảng cáo