Trang chủ Lớp 9 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 9 Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9...

Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R....

Chia sẻ
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là VII. Bài: Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Oxit cao nhất cùa R thuộc nhóm VII có phần trãm khối lượng oxi là 61,2%.

Tìm nguyên tố R.

R thuộc nhóm VII

⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là VII

⇒ Công thức oxit cao nhất là R2O7

Quảng cáo

\(\eqalign{

& \% {m_O} = {{16.7} \over {2R + 16.7}}.100 \cr

& \Rightarrow 61,2 = {{16.7} \over {2R + 16.7}}.100 \cr

& \Rightarrow r = 35,5 \cr} \) 

Suy ra: R là Cl (Clo)Chia sẻ