Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2 :...

Câu hỏi 2 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2 : Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)....

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 34 Toán 9 Tập 2 . Quan sát hình 7 (SGK trang 34) để trả lời câu hỏi. Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

Nhận xét một vài đặc điểm của đồ thị và rút ra những kết luận tương tự như đã làm với hàm số \(y = 2{x^2}.\)

Quảng cáo

Quan sát hình 7 (SGK trang 34) để trả lời câu hỏi

– Đồ thị nằm ở phía dưới trục hoành

– Các cặp điểm \(P\) và \(P’; M\) và \(M’; N\) và \(N’\) đối xứng nhau qua trục tung \(Oy\)

– Điểm \(O (0;0)\) là điểm cao nhất của đồ thị.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9