Sinh lớp 11 Nâng cao

Trang chủ Sinh lớp 11 Nâng cao
Câu 5 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrogen và progestêron có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng hay không? Vì sao?...
Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêron có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng...
Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêron có ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng hay không? Vì sao? ...
Câu 1 trang 181 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Có thể điều hòa sinh sản ở động vật...
Có thể điều hòa sinh sản ở động vật bằng những cơ chế nào? Cho ví dụ....

Mới cập nhật

Bài tập 18 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc...
Bài tập - Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông - Bài tập 18...
Bài tập 17 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là...
Bài tập - Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông - Bài tập 17...
Bài tập 16 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho hình 66. Vẽ thêm điểm P để tứ giác...
Bài tập - Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông - Bài tập 16...
Bài tập 15 trang 135 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho hình 65. Tìm x.
Bài tập - Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông - Bài tập 15...
Bài tập 23 trang 136 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là...
Bài tập - Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông - Bài tập 23...