Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và...
Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với...
Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc,...
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến...
Tại xã/phường hay thị trấn nơi em ở có Tủ sách pháp luật không? Theo em, Tủ sách pháp luật có ý nghĩa gì đối với nhân dân trong xã?
Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị...
Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có đủ điều kiện
Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng
Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng
Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần...
Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người như thế nào
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều...
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới?
Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu...
Việt Nam đã chủ động và nhanh chóng hội nhập, kí kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế và thực hiện phân công lao động quố

Luyện tập

Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong Chiếc Thuyền ngoài xa, Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống trong truyện...
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu - Phân tích nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong Chiếc Thuyền ngoài xa. Phân...
Bài 1.5 trang 11 sách bài tập – Hình học 12: Chứng minh rằng mỗi hình đa diện có ít nhất 4
Chứng minh rằng mỗi hình đa diện có ít nhất 4 đỉnh.. Bài 1.5 trang 11 sách bài tập (SBT) – Hình học 12....
Bài 5 trang 187 sgk Lý 12, 5. Năng lượng liên kết của
Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Bài 5 trang 187 sgk Vật lí 12. 5. Năng lượng liên...
Bài 1.27 trang 22 sách bài tập – Hình học 12: Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng V. Gọi B’ và C’...
Cho khối chóp S.ABC có thể tích bằng V. Gọi B’ và C’ lần lượt là trung điểm của SB và SC, A’ nằm...
Câu 11.4 trang 62 SBT Lý 12 Nâng cao: Treo cố định một con lắc (gồm một bulông sắt được buộc chặt vào đầu
Treo cố định một con lắc (gồm một bulông sắt được buộc chặt vào đầu của một sợi dây mảnh, không dãn, dài khoảng...