Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ...
Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã...
Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp...
Tại xã/phường hay thị trấn nơi em ở có Tủ sách pháp luật không? Theo em, Tủ sách pháp luật có ý nghĩa gì đối với nhân dân trong xã?
Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều...
Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có đủ điều kiện

Quảng cáo
Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng
Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng
Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí...
Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người như thế nào
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa...
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới?
Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế như...
Việt Nam đã chủ động và nhanh chóng hội nhập, kí kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế và thực hiện phân công lao động quố

Luyện tập

Câu 17 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao, Hãy tính và biểu diễn hình học các số phức
Hãy tính và biểu diễn hình học các số phức. Câu 17 trang 213 SGK Giải tích 12 Nâng cao - Câu hỏi và...
Lý thuyết vật liệu polime, KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Vật liệu polime - Lý thuyết vật liệu polime. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM ...
Bài 4 trang 14 Sách bài tập Địa lý 12: Hãy nêu một số giải pháp nhằm khai thác tối ưu các thế mạnh...
Hãy nêu một số giải pháp nhằm khai thác tối ưu các thế mạnh của khu vực đồi núi ở nước ta.. Bài 4...
Câu 3 trang 256 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Tính độ co độ dài
Bài 50. Thuyết tương đối hẹp - Câu 3 trang 256 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Tính độ co độ dài Bài...
Câu 4.48 trang 184 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời
Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời. Câu 4.48 trang 184 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Ôn tập chương...