Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ...
Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã...
Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp...
Tại xã/phường hay thị trấn nơi em ở có Tủ sách pháp luật không? Theo em, Tủ sách pháp luật có ý nghĩa gì đối với nhân dân trong xã?
Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều...
Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có đủ điều kiện
Quảng cáo


Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng
Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng
Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí...
Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người như thế nào
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa...
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới?
Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế như...
Việt Nam đã chủ động và nhanh chóng hội nhập, kí kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế và thực hiện phân công lao động quố

Luyện tập

Writing trang 18 Unit 7 SBT Anh 12 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 18 Unit
Tổng hợp các bài tập trong phần Writing - trang 18 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới. Writing - trang...
Ý nghĩa cuốn sổ gia đình, Chú Năm viết chữ không đẹp vì mới thoát nạn mù chữ. Nhưng với cuốn sổ gia đình,...
Những đứa con trong gia đình - Nguyễn Thi - Ý nghĩa cuốn sổ gia đình. Chú Năm viết chữ không đẹp vì mới...
Phân tích bài thơ TâyTiến của Quang Dũng: Những gian khổ, hi sinh của cuộc kháng chiến là những kỉ niệm không thể nào...
Tây Tiến - Quang Dũng - Phân tích bài thơ TâyTiến của Quang Dũng.. Những gian khổ, hi sinh của cuộc kháng chiến là...
Bài 5 trang 17 sgk môn Lý 12, Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ
Con lắc đơn - Bài 5 trang 17 sgk vật lí 12. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ... ...
Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động đến như thế nào cao trào kháng Nhật cứu nước ?
Mặt trận Việt Minh ra đời có tác động đến như thế nào cao trào kháng Nhật cứu nước ?. Mặt trận Việt Minh...