Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ...
Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và hạn chế của dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã...
Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với người kinh doanh và xã hội?
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến quyền và lợi ích hợp...
Tại xã/phường hay thị trấn nơi em ở có Tủ sách pháp luật không? Theo em, Tủ sách pháp luật có ý nghĩa gì đối với nhân dân trong xã?
Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều...
Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị mà không có các điều ước quốc tế về hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế thì có đủ điều kiện

Quảng cáo
Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng
Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng
Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí...
Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người như thế nào
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa...
Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới?
Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế như...
Việt Nam đã chủ động và nhanh chóng hội nhập, kí kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế và thực hiện phân công lao động quố

Luyện tập

Bài 2 trang 51 SGK Hình học 12: Ôn tập chương II – Mặt nón mặt trụ mặt cầu
Bài 2 trang 51 SGK Hình học 12: Ôn tập chương II - Mặt nón mặt trụ mặt cầu. Gọi S là diện tích...
Câu 5.40 trang 41 Sách BT Hóa lớp 12 Nâng cao:Giải thích các hiện tượng quan sát được và trình bày
a) Giải thích các hiện tượng quan sát được và trình bày sơ đồ của sự điện phân. b) Viết phương trình hóa học của...
Bài 1 trang 72 sgk hóa học 12, Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng.
Vật liệu polime - Bài 1 trang 72 sgk hóa học 12. Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng.. ...
Câu 4.10 trang 205 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12: Tính các lũy thừa sau:
Tính các lũy thừa sau. Câu 4.10 trang 205 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12 - Bài 2. Phép cộng và phép...
Bài 1 trang 64 sgk hóa học 12, Cho các polime:
Đại cương về polime - Bài 1 trang 64 sgk hóa học 12. Cho các polime: ...