Sử dụng hiểu biết về các quyền đã học trong bài, em hãy phân tích những ưu điểm và...

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ – Câu 1 trang 81 SGK GDCD lớp 12. Sử dụng hiểu biết về các quyền

Pháp luật thừa nhận bình đẳng trong kinh doanh có vai trò quan trọng như thế nào đối với...

Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống – Câu 6 trang 43 SGK GDCD lớp 12. Pháp

Em hãy nêu một vài chính sách của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc,...

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo – Câu 1 trang 53 SGK GDCD lớp 12. Em hãy nêu một vài

Em và gia đình đã bao giờ có những bất đồng, tranh chấp với hàng xóm liên quan đến...

Bài 1. Pháp luật và đời sống – Câu 7 trang 15 SGK GDCD lớp 12. Em và gia đình đã bao giờ có những

Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.

Bài 1. Pháp luật và đời sống – Câu 3 trang 14 SGK GDCD lớp 12. Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản

Theo em, nếu chỉ kí kết và thực hiện các điều ước quốc tế về hòa bình, hữu nghị...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 6 trang 117 SGK GDCD lớp 12.

Sắp xếp các điều ước quốc tế dưới đây theo các cột tương ứng

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 7 trang 118 SGK GDCD lớp 12.

Qua hiểu biết của mình về điều ước quốc tế, theo em, Việt Nam đã và đang góp phần...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 3 trang 117 SGK GDCD lớp 12.

Tại sao nói Việt Nam đã và đang tích cực vào việc kí kết và thực hiện các điều...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 4 trang 117 SGK GDCD lớp 12.

Việt Nam đã kí kết và tham gia các điều ước quốc tế về hội nhập kinh tế khu...

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – Câu 5 trang 117 SGK GDCD lớp 12.

Luyện tập

Bài 18 trang 81 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một...
Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số với số mũ hữi tỉ. Bài 18 trang 81 SGK Đại số...
Bài 2.29 trang 116 SBT Giải tích 12: Hãy so sánh x với 1, biết rằng:
Hãy so sánh x với 1, biết rằng. Bài 2.29 trang 116 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12 - Bài 4. Hàm số...
Bài 12.5, 12.6 trang 33 SBT Vật Lý 12: Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha
Suất điện động cảm ứng do một máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức. Bài 12.5, 12.6 trang 33...
Speaking – trang 10 Unit 1 Sách bài tập (SBT) Anh 12 mới: Tổng hợp những bài tập có trong phần Speaking – trang
Tổng hợp những bài tập có trong phần Speaking - trang 10 Unit 1 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới. Speaking -...
Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay, Từ việc cảm nhận hai câu thơ...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Anh (chị) hãy nêu suy nghĩ của mình về tình mẫu tử trong xã hội hiện nay....