Lớp 3

Trang chủ Lớp 3

Lớp 3: Hướng dẫn giải hơn 2.000 bài tập và câu hỏi trong Sách giáo khoa và vở bài tập môn Toán, Tiếng Việt chi tiết và đầy đủ nhất. Các em và phụ huynh chọn các môn phía dưới đây.

Mới cập nhật

Bài 2 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 CTST: Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ...
Hướng dẫn giải bài 2 trang 9 SGK Toán lớp 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 1 Tập hợp các số...
Bài 1 trang 9 SGK Toán 7 tập 1 CTST: Thay ? bằng kí hiệu ∈ , ∉ thích hợp
Hướng dẫn giải bài 1 trang 9 SGK Toán lớp 7 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 1 Tập hợp các số...
Bài 3 trang 96 Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2: Một hộp có 4 tấm thẻ có kích thước giống nhau và...
Giải Bài 3 trang 96 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 9 Một hộp có...
Bài 5 trang 96 Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2: Biểu đồ dưới đây thống kê số học sinh Trung học cơ...
Giải Bài 5 trang 96 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 9 Biểu đồ dưới...
Bài 2 trang 96 Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 2: Gieo hai con xúc xắc cân đối. Hãy so sánh xác suất...
Giải Bài 2 trang 96 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 9 Gieo hai con...