Lớp 7

Trang chủ Lớp 7

Lớp 7: Hơn 6.000 bài tập Toán, Lý, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ... trong Sách giáo khoa (SGK) và sách bài tập (SBT) lớp 7. Các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Học trực tuyến các môn lớp 7 trên Baitapsgk.com.

Bài tập 1 Nói và nghe trang 44 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Chuẩn bị bài nói và tập nói về...
Chuẩn bị bài nói và tập nói về chủ đề: Vai trò của thiên nhiên đối với đời sống của con người
Bài tập 1 trang 44 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” là một trong những...
Truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” là một trong những câu chuyện hay giáo dục chúng ta về việc phải nâng cao nhận thức, hiểu biết của bản thân, trách duy trì lối tư duy hạn hẹp, lạc
Bài tập 1 trang 42 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Đọc bài thơ Cây mận của Béc-tôn Brếch (Bertolt Brecht) và...
Đọc bài thơ Cây mận của Béc-tôn Brếch (Bertolt Brecht) và thực hiện các yêu cầu
Bài tập 4 trang 41 SBT Văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Tóm tắt một tác phẩm truyện mà em đã...
Tóm tắt một tác phẩm truyện mà em đã đọc theo một số hình thức sau:
Bài tập 5 trang 41 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Trong những cuốn sách đã đọc, nhân vật nào đã để...
Trong những cuốn sách đã đọc, nhân vật nào đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc? Viết bài văn phân tích nhân vật đó.
Bài tập 3 trang 41 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Viết cảm nhận của em về cuốn sách đã đọc (trong...
Viết cảm nhận của em về cuốn sách đã đọc (trong vai một nhà phê bình). Tham khảo cấu trúc bài viết sau:

Mới cập nhật

Bài tập 2 Nói và nghe trang 44 SBT Văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thế nào là tôn trọng khác...
Giải Bài tập 2 Nói và nghe trang 44 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống -...
Bài tập 2 trang 44 SBT Văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Con người là chủ nhân của Trái Đất.
Giải Bài tập 2 trang 44 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Viết - Ôn...
Bài tập 1 Nói và nghe trang 44 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Chuẩn bị bài nói và tập nói về...
Giải Bài tập 1 Nói và nghe trang 44 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống -...
Bài tập 2 trang 43 SBT Văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
Giải Bài tập 2 trang 43 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Đọc hiểu và...
Bài tập 1 trang 44 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” là một trong những...
Giải Bài tập 1 trang 44 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Viết - Ôn...
Bài tập Nói và nghe trang 41 SBT Văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Chọn một trong hai nội dung sau...
Giải Bài tập Nói và nghe trang 41 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Nói...