Lớp 7

Trang chủ Lớp 7

Lớp 7: Hơn 6.000 bài tập Toán, Lý, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ... trong Sách giáo khoa (SGK) và sách bài tập (SBT) lớp 7. Các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Học trực tuyến các môn lớp 7 trên Baitapsgk.com.

Hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử carbon dioxide, ammonia (gồm một nguyên tử N liên kết...
Hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử carbon dioxide, ammonia (gồm một nguyên tử N liên kết với ba nguyên tử H)
Quan sát Hình 6.6 và cho biết khi nguyên tử O liên kết với hai nguyên tử H theo cách dùng chung electron thì...
Quan sát Hình 6.6 và cho biết khi nguyên tử O liên kết với hai nguyên tử H theo cách dùng chung electron thì lớp vỏ của nguyên tử oxygen giống lớp vỏ của nguyên tử khí hiếm nào?
Hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử khí chlorine, khí nitrogen
Hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử khí chlorine, khí nitrogen
Quan sát Hình 6.4 và Hình 6.5, cho biết số electron lớp ngoài cùng của H và O trước và sau khi tạo thành...
Quan sát Hình 6.4 và Hình 6.5, cho biết số electron lớp ngoài cùng của H và O trước và sau khi tạo thành liên kết cộng hóa trị
Cho sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử magnesium oxide như sau: Hãy cho biết nguyên tử Mg...
Cho sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử magnesium oxide như sau:
Quan sát Hình 6.2 và so sánh số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử Na, Cl với ion Na+, Cl-
Quan sát Hình 6.2 và so sánh số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử Na, Cl với ion Na+, Cl-

Quảng cáo
Quan sát Hình 6.1, so sánh số electron lớp ngoài cùng của He, Ne và Ar
Quan sát Hình 6.1, so sánh số electron lớp ngoài cùng của He, Ne và Ar
Sử dụng giá trị khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố trong bảng tuần hoàn để tính khối lượng phân tử của...
Sử dụng giá trị khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố trong bảng tuần hoàn để tính khối lượng phân tử của các chất được biểu diễn trong Hình 5.3a và Hình 5.3b
Hãy trình bày sự khác biệt giữa đơn chất oxygen và hợp chất carbon dioxide về thành phần nguyên tố và vai trò của...
Hãy trình bày sự khác biệt giữa đơn chất oxygen và hợp chất carbon dioxide về thành phần nguyên tố và vai trò của chúng đối với sự sống và sự cháy

Mới cập nhật

Hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử carbon dioxide, ammonia (gồm một nguyên tử N liên kết...
Trả lời câu 2 trang 39 SGK Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức (KNTT): Bài 6 Giới thiệu về liên...
Quan sát Hình 6.6 và cho biết khi nguyên tử O liên kết với hai nguyên tử H theo cách dùng chung electron thì...
Trả lời câu 1 trang 39 SGK Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức (KNTT): Bài 6 Giới thiệu về liên...
Hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử khí chlorine, khí nitrogen
Trả lời câu 2 trang 38 SGK Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức (KNTT): Bài 6 Giới thiệu về liên...
Quan sát Hình 6.4 và Hình 6.5, cho biết số electron lớp ngoài cùng của H và O trước và sau khi tạo thành...
Trả lời câu 1 trang 38 SGK Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức (KNTT): Bài 6 Giới thiệu về liên...
Cho sơ đồ mô tả sự hình thành liên kết ion trong phân tử magnesium oxide như sau: Hãy cho biết nguyên tử Mg...
Trả lời câu 2 trang 37 SGK Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức (KNTT): Bài 6 Giới thiệu về liên...
Quan sát Hình 6.2 và so sánh số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử Na, Cl với ion Na+, Cl-
Trả lời câu 1 trang 37 SGK Khoa học tự nhiên lớp 7 kết nối tri thức (KNTT): Bài 6 Giới thiệu về liên...