Lớp 7

Trang chủ Lớp 7

Lớp 7: Hơn 6.000 bài tập Toán, Lý, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ... trong Sách giáo khoa (SGK) và sách bài tập (SBT) lớp 7. Các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Học trực tuyến các môn lớp 7 trên Baitapsgk.com.

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 107 SGK Sinh học 7: Bài 32. Thực hành: Mổ cá

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 107 SGK Sinh học 7: Bài 32. Thực hành: Mổ cá. Bài 1: Cấu tạo trong của cá

Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7: Bài 23. Thực...

Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7: Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm

Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun...

Bài 1, 2, 3 trang 58 SGK Sinh học 7: Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất. Bài 1: Cơ quan tiêu

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động...

Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Sinh học 7: Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh. Bài 1: Trình

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7: Bài 13. Giun đũa

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 49 SGK Sinh học 7: Bài 13. Giun đũa. Bài 1: Đặc điểm cấu tạo nào của giun

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 SGK Sinh học 7: Bài 52. Thực hành: Xem băng...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 171 SGK Sinh học 7: Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính

Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi...

Bài 1, bài 2 trang 148 SGK Sinh học 7: Bài 45. Thực hành: Xem bằng hình về đồi sống và tập tính của chim.

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 119 SGK Sinh học 7: Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành: Xem băng hình...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Sinh học 7: Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ.

Giải thích ý nghĩa bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn…”, Cha mẹ đã sinh ra ta,...

Nghị luận xã hội lớp 7 – Giải thích ý nghĩa bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn…”. Cha mẹ đã sinh ra

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...