Lớp 10

Trang chủ Lớp 10

Lớp 10: Bài tập Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Sinh học, Sử,... Để học tốt lớp 10. Tất cả hơn 5.000 bài tập trong SGK, SBT được giải chi tiết, có đáp án đầy đủ trên Baitapsgk.com

Bài 5.26 trang 90 Toán 10: Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (tính theo cân nặng tương ứng với độ tuổi) của 10...
Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (tính theo cân nặng tương ứng với độ tuổi) của 10 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng được cho như sau:
Bài 5.25 trang 90 Toán 10: Hai mẫu số liệu sau đây cho biết số lượng trường Trung học phổ thông ở mỗi tỉnh...
Hai mẫu số liệu sau đây cho biết số lượng trường Trung học phổ thông ở mỗi tỉnh thuộc Đồng bằng Bắc Bộ?
Bài 5.24 trang 90 Toán 10: Bảng sau cho biết dân số của các tỉnh/thành phố Đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 (đơn vị...
Bảng sau cho biết dân số của các tỉnh/thành phố Đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 (đơn vị triệu người)
Bài 5.23 trang 89 Toán 10: Điểm Toán và Tiếng Anh của 11 học sinh lớp 10 được cho trong bảng sau
Điểm Toán và Tiếng Anh của 11 học sinh lớp 10 được cho trong bảng sau:
Bài 5.22 trang 89 Toán 10: Lương khởi điểm của 5 sinh viên vừa tốt nghiệp tại một trường học (đơn vị: triệu đồng)...
Lương khởi điểm của 5 sinh viên vừa tốt nghiệp tại một trường học (đơn vị: triệu đồng) là:
Bài 5.21 trang 89 Toán 10: Điểm trung bình môn học kì I một số môn học của An là: 8; 9; 7; 6;...
Điểm trung bình môn học kì I một số môn học của bạn An là 8; 9; 7; 6; 5; 7; 3. Nếu An được cộng thêm mỗi môn 0,5 điểm chuyên cần thì các số đặc trưng nào sau đây của mẫu

Quảng cáo
Bài 5.20 trang 89 Toán 10: Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?
Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu?
Bài 5.19 trang 89 Toán 10: Có 25% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa Q1 và Q3, đúng hay sai?
Có 25% giá trị của mẫu số liệu nằm giữa Q1 và Q3, đúng hay sai?
Bài 5.18 trang 89 Toán 10: Trong hai mẫu số liệu, mẫu nào có phương sai lớn hơn thì có độ lệch chuẩn lớn...
Trong hai mẫu số liệu, mẫu nào có phương sai lớn hơn thì có độ lệch chuẩn lớn hơn là đúng hay sai?
Bài 5.17 trang 89 Toán 10 tập 1: Khi cân một bao gạo bằng một cân treo với thang chia 0,2kg thì độ chính...
Khi cân một bao gạo bằng một cân treo với thang chia 0,2kg thì độ chính xác d là:

Mới cập nhật

Quan sát hình 3 và đọc thông tin trong mục, em hãy trình bày đặc điểm của lãnh địa phong kiến ở Tây Âu
Trả lời câu hỏi 1 trang 11 Lịch Sử và Địa Lí lớp 7 sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài...
Trình bày những nét chính về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu
Trả lời câu hỏi 2 trang 10 Lịch Sử và Địa Lí lớp 7 sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài...
Quan sát hình 2, em hãy cho biết lãnh chúa phong kiến và nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?
Trả lời câu hỏi 1 trang 10 Lịch Sử và Địa Lí lớp 7 sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài...
Bài 5.26 trang 90 Toán 10: Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng (tính theo cân nặng tương ứng với độ tuổi) của 10...
Giải bài 5.26 trang 90 SGK Toán lớp 10 tập 1 Kết nối tri thức. Bài tập cuối chương 5: Các số đặc trưng...
Bài 5.25 trang 90 Toán 10: Hai mẫu số liệu sau đây cho biết số lượng trường Trung học phổ thông ở mỗi tỉnh...
Giải bài 5.25 trang 90 SGK Toán lớp 10 tập 1 Kết nối tri thức. Bài tập cuối chương 5: Các số đặc trưng...
Bài 5.24 trang 90 Toán 10: Bảng sau cho biết dân số của các tỉnh/thành phố Đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 (đơn vị...
Giải bài 5.24 trang 90 SGK Toán lớp 10 tập 1 Kết nối tri thức. Bài tập cuối chương 5: Các số đặc trưng...