Lớp 10

Trang chủ Lớp 10

Lớp 10: Hướng dẫn giải bài tập và trả lời các câu hỏi trong Sách giáo khoa và vở bài tập bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều Lớp 10 chi tiết và đầy đủ nhất.


Tham khảo thêm bộ sách cũ lớp 10:

Mới cập nhật

Chủ tịch nước có vị trí như thế nào trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 163 sách giáo khoa Giáo dục công dân (GDCD) lớp 10 – Chân trời sáng tạo...
Nếu là V, em sẽ trả lời T như thế nào? - Đóng vai là V để đưa ra câu trả lời cho T...
Đóng vai là V để đưa ra câu trả lời cho T. Giải chi tiết Câu hỏi trang 160 sách giáo khoa Giáo...
Theo em, những tranh trên thể hiện nội dung gì của Hiến pháp năm 2013?
Quan sát tranh và nêu nội dung của Hiến pháp năm 2013 được thể hiện trong từng tranh. Giải và trình bày phương...
Em hãy tóm tắt nội dung đã học về Hiến pháp năm 2013 bằng sơ đồ tư duy và thuyết trình trước lớp
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 138 sách giáo khoa Giáo dục công dân (GDCD) lớp 10 – Chân trời sáng tạo -...
Đề bài: Theo em, hành vi nào dưới đây là tuân thủ Hiến pháp, hành vi nào là vi phạm Hiến pháp?
Xác định các hành vi đã cho là hành vi tuân thủ Hiến pháp hay vi phạm Hiến pháp. Hướng dẫn giải Câu...
Em hãy đóng vai và xử lý tình huống sau: Đóng vai thành H và M để giải quyết tình huống
Đóng vai thành H và M để giải quyết tình huống. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 133 sách giáo khoa Giáo dục...
Em hãy vẽ tranh tuyên truyền với nội dung “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” - Xác định nội dung...
Xác định nội dung của tranh: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Trả lời Câu hỏi trang 121 sách...
Em hãy xác định các đặc điểm của pháp luật trong các quy định sau đây
Đọc và xác định các quy định đó thuộc đặc điểm nào của pháp luật. Giải và trình bày phương pháp giải Câu...
Em hãy xác định các chức năng của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Đọc các chức năng và phân biệt đâu là chức năng của Hội đồng nhân dân. Trả lời Câu hỏi trang 114 sách...
Vẽ sơ đồ thể hiện cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân
Xác định nội dung cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân trong thông tin và vẽ sơ đồ. Trả lời Câu...

Bài tập/bài học

Bài 2 trang 190 SGK Hóa 10 Nâng cao: Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất?
Bài 46: Luyện tập chương 6 - Bài 2 trang 190 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Câu nào sau đây không diễn tả...
Sự hưng khởi của các đô thị thể hiện ra sao ? Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa như thế nào...
Sự hưng khởi của các đô thị thể hiện ra sao ? Sự phát triển của đô thị có ý nghĩa như thế nào...
Soạn bài: Tào tháo uống rượu luận anh hùng trang 80 SGK Văn 10 – Văn lớp 10
Tào tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung - Soạn bài: Tào tháo uống rượu luận anh hùng trang 80 SGK...
Bài 4 trang 56 SBT Toán lớp 10 Chân trời sáng tạo: Hàm số nào trong các hàm số sau đây không phải là...
Giải bài 4 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương III Hàm số nào...
Bài 11 trang 116 SBT Sinh 10: Em phải làm gì để bảo tồn đa dạng sinh vật ?
Bài 11 trang 116 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Em phải làm gì để bảo tồn đa dạng sinh vật ? ...
Bài 5 trang 70 Hình học 10 Nâng cao: Cho hình vuông ABCD cạnh Gọi N là trung điểm của CD, M là điểm...
Cho hình vuông ABCD cạnh a. Gọi N là trung điểm của CD, M là điểm trên AC sao cho. Bài 5 trang 70...
Chúng ta đã biết một số kiểu dữ liệu cơ bản như số nguyên, số thực và xâu kí tự
Lệnh type() dùng để nhận biết kiểu dữ liệu của biến trong Python. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi Hoạt động 2 trang...
Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ – Văn 10 Chân trời...
Hướng dẫn làm bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu có sử dụng trích dẫn, cước chú và phương tiện hỗ trợ trang 95,...
Chứng minh chuyển động của các dòng biển có quy luật và chịu ảnh hưởng của các loại gió thường xuyên như gió mậu...
Đọc lại kiến thức về dòng biển mục 2c trang 43 và quan sát hình 12. 5. Phân tích, đưa ra lời giải Câu...
Ôn tập chương 4 trang 64, 65 SBT Sinh 10 Chân trời sáng tạo: Một nhà khoa học đem dung hợp một tế bào...
Hệ thống kiểm soát chu kì tế bào có 2 điểm kiểm soát chính là. Giải chi tiết Câu hỏi trang 64: 1, 2;...