Lớp 10

Trang chủ Lớp 10

Lớp 10: Bài tập Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Sinh học, Sử,... Để học tốt lớp 10. Tất cả hơn 5.000 bài tập trong SGK, SBT được giải chi tiết, có đáp án đầy đủ trên Baitapsgk.com

Giải bài tập 1 Nói và nghe trang 24 SBT Văn lớp 10 Kết nối tri thức: Ghi lại những thông tin chính của...
Ghi lại những thông tin chính của đề tài để chuẩn bị cho bài thuyết trình dựa vào bảng gợi ý sau:
Giải bài tập 2 Nói và nghe trang 24 SBT Văn 10 Kết nối tri thức: Thuyết minh về đề tài nghiên cứu bạn...
Thuyết minh về đề tài nghiên cứu bạn lựa chọn thực hiện. Thu nhập những thông tin phản hồi từ thầy cô và các bạn trong lớp về đề tài này.
Giải bài tập 2 Nói và nghe trang 25 SBT Văn lớp 10 Kết nối tri thức: Thuyết trình những nội dung bạn đã...
Thuyết trình những nội dung bạn đã chuẩn bị trong bài tập 1. Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ trong bài thuyết trình của bạn.

Mới cập nhật

Bài tập 1 trang 10 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Đọc lại bài thơ Đồng dao mùa xuân (từ “Ba lô...
Giải Bài tập 1 trang 10 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Đọc hiểu và...
Bài tập 3 trang 12 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Đọc lại bài thơ Chiều sông Thương trong SGK (tr.56) và...
Giải Bài tập 3 trang 12 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Đọc hiểu và...
Bài tập trang 9 SBT Văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trao đổi với các bạn về vấn đề: Trẻ em...
Giải Bài tập trang 9 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Nói và nghe -...
Bài tập 2 trang 10,11 SBT Văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Đọc bài thơ Tiếng vecủa Thanh Thảo và trả lời...
Giải Bài tập 2 trang 10,11 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Đọc hiểu và...
Bài tập 2 trang 9 SBT Văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Từ sơ đồ gợi ý ở bài tập 1,...
Giải Bài tập 2 trang 9 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Viết - Bài...
Bài tập 3 trang 9 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Từ sơ đồ gợi ý ở bài tập 1, hãy viết...
Giải Bài tập 3 trang 9 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Viết - Bài...