Lớp 10

Trang chủ Lớp 10

Lớp 10: Bài tập Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Sinh học, Sử,... Để học tốt lớp 10. Tất cả hơn 5.000 bài tập trong SGK, SBT được giải chi tiết, có đáp án đầy đủ trên Baitapsgk.com

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo, Hiện tượng: Có...

Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo – Báo cáo thực hành: Tính

Báo cáo thực hành: Phản ứng oxi hóa – khử, 1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch...

Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa – khử – Báo cáo thực hành: Phản ứng oxi hóa – khử. 1.

Báo cáo thực hành: Tốc độ phản ứng hóa học, 1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ...

Bài 37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học – Báo cáo thực hành: Tốc độ phản ứng hóa học. 1.

Báo cáo thực hành: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh , 1. Điều chế và chứng minh...

Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh – Báo cáo thực hành: Tính chất các hợp chất

Báo cáo thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh, 1. Tính oxi hóa của oxi. Hiện tượng: Mẩu than...

Bài 31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi lưu huỳnh – Báo cáo thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh. 1.

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của brom và iot, 1. So sánh tính oxi hóa của...

Bài 28. Bài thực hành số 3: Tính chất của Brom và Iot – Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của brom và

Báo cáo thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng, 1. Dụng cụ thí nghiệm –...

Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng – Báo cáo thực hành: Xác định hệ số căng bề

Báo cáo thực hành: Xác định hệ số ma sát, I. Mục đích – Dùng phương pháp động lực học...

Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát – Báo cáo thực hành: Xác định hệ số ma sát. I. Mục đích –

Báo cáo thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do, 1....

Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do – Báo cáo thực hành: Khảo sát

Bài 3 trang 192 SGK Lý 10 nâng cao: Tìm khối lượng của Trái Đất, biết khoảng cách Trái...

Bài 40: Các định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh – Bài 3 trang 192 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Tìm khối

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...