Lớp 10

Trang chủ Lớp 10

Lớp 10: Bài tập Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Sinh học, Sử,... Để học tốt lớp 10. Tất cả hơn 5.000 bài tập trong SGK, SBT được giải chi tiết, có đáp án đầy đủ trên Baitapsgk.com

Câu 12 trang 164 Sinh 10: ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai...

Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Đề bài ADN được prôtêin bao lại thành phagơ

Câu 11 trang 164 Sinh10 Nâng cao: Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào...

Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen

Câu 10 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra...

Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Đề bài Sự hình thành ADN và prôtêin của

Câu 9 trang 163 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ...

Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ

Câu 8 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào...

Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế

Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh...

Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh

Câu 6 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi...

Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Giải bài tập Câu 6 trang 163 SGK Sinh

Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt...

Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt

Câu 4 trang 162 Sinh 10 Nâng cao: Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng lượng và...

Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng

Câu 3 trang 162 SGK Sinh 10 Nâng cao: Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng lượng...

Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...