Lớp 10

Trang chủ Lớp 10

Lớp 10: Bài tập Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Sinh học, Sử,... Để học tốt lớp 10. Tất cả hơn 5.000 bài tập trong SGK, SBT được giải chi tiết, có đáp án đầy đủ trên Baitapsgk.com

Giải Tự đánh giá cuối học kì 2 Văn 10 Cánh diều
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Nêu một số biện pháp tu từ có trong Bài 6 và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ mà em...
a) Nêu một số biện pháp tu từ có trong Bài 6 và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ mà em thấy nổi bật trong các bài thơ đã học ở Bài 6.
Nêu các nội dung chính được rèn luyện trong kĩ năng thuyết trình và thảo luận ở sách Ngữ văn 10, tập hai.
– Các nội dung chính được rèn luyện trong kĩ năng thuyết trình và thảo luận ở sách Ngữ văn 10, tập hai:
Nêu một số vấn đề xã hội mà em thấy có thể viết bài nghị luận để phát biểu ý kiến của mình. Giải...
Nêu một số vấn đề xã hội mà em thấy có thể viết bài nghị luận để phát biểu ý kiến của mình. Giải thích vì sao đó là vấn đề xã hội cần có ý kiến.
Trình bày cấu trúc của bài Thơ văn Nguyễn Trãi bằng một sơ đồ? Nêu các nội dung chính của văn bản Nguyễn Trãi
Trình bày cấu trúc của bài Thơ văn Nguyễn Trãi bằng một sơ đồ? Nêu các nội dung chính của văn bản Nguyễn Trãi – Cuộc đời và sự nghiệp. Nhận xét về các tác phẩm của Nguyễn
Nhận xét về đặc điểm của các văn bản nghị luận văn học được học trong sách Ngữ văn 10, tập hai. Phân tích...
– Đặc điểm của các văn bản nghị luận văn học được học trong sách Ngữ văn 10, tập hai là:
Nêu đặc điểm chung về nội dung và hình thức của các văn bản thơ được học trong sách Ngữ văn 10, tập hai.
– Đặc điểm chung về nội dung và hình thức của các văn bản thơ được học trong sách Ngữ văn 10, tập hai:

Mới cập nhật

Cho biết mỗi lít dầu ăn có khối lượng 0,8 kg. Giả sử x lít dầu ăn có khối lượng y kg. Hãy viết...
Giải bài 9 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 6 Các đại lượng...
Bạn Hà muốn chia đều 1 kg đường vào n túi. Gọi p (g) là lượng đường trong mỗi túi. Hãy chứng tỏ n,p...
Hướng dẫn giải bài 8 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 6 Các...
Bài 7 trang 23 Toán 7: Lớp 7A có 4 bạn làm vệ sinh xong lớp học hết 2 giờ. Hỏi nếu có 16...
Giải bài 7 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 6 Các đại lượng tỉ...
Bài 6 trang 23 Toán 7 tập 2: Linh và Nam thi nhau giải toán ôn tập cuối học kì. Kết quả là Linh...
Giải bài 6 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 6  Các đại lượng...
Bài 5 trang 23 Toán 7: Tổng số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 77 học sinh. Tìm số học sinh...
Giải bài 5 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 6 Các đại lượng tỉ...
Bài 4 trang 23 Toán 7 tập 2: a) Tìm ba số x,y,z thỏa mãn x : y : z = 2 : 3...
Giải bài 4 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 - Chân trời sáng tạo - Bài tập cuối chương 6 Các đại lượng tỉ...