Lớp 10

Trang chủ Lớp 10

Lớp 10: Bài tập Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Sinh học, Sử,... Để học tốt lớp 10. Tất cả hơn 5.000 bài tập trong SGK, SBT được giải chi tiết, có đáp án đầy đủ trên Baitapsgk.com

Giải bài tập 2 Nói và nghe trang 24 SBT Văn 10 Kết nối tri thức: Thuyết minh về đề tài nghiên cứu bạn...
Thuyết minh về đề tài nghiên cứu bạn lựa chọn thực hiện. Thu nhập những thông tin phản hồi từ thầy cô và các bạn trong lớp về đề tài này.
Giải bài tập 1 Nói và nghe trang 24 SBT Văn lớp 10 Kết nối tri thức: Ghi lại những thông tin chính của...
Ghi lại những thông tin chính của đề tài để chuẩn bị cho bài thuyết trình dựa vào bảng gợi ý sau:
Giải bài tập 2 Nói và nghe trang 25 SBT Văn lớp 10 Kết nối tri thức: Thuyết trình những nội dung bạn đã...
Thuyết trình những nội dung bạn đã chuẩn bị trong bài tập 1. Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ trong bài thuyết trình của bạn.

Mới cập nhật

Bài 20. Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam SGK Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo:Khối đại đoàn kết dân tộc...
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 20. Khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam SGK Lịch sử 10 -...
Bài 19. Các dân tộc trên đất nước Việt Nam SGK Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo: Em có nhận xét gì về...
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 19. Các dân tộc trên đất nước Việt Nam SGK Lịch sử 10 - Chân...
Bài 18. Văn minh Đại Việt SGK Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo: Trình bày khái niệm văn minh Đại Việt
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 18. Văn minh Đại Việt SGK Lịch sử 10 - Chân trời sáng tạo trang...
Bài 17. Văn minh Phù Nam SGK Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 17. Văn minh Phù Nam SGK Lịch sử 10 - Chân trời sáng tạo trang...
Bài 16. Văn minh Chăm-pa SGK Lịch sử 10 Chân trời sáng tạo
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 16. Văn minh Chăm-pa SGK Lịch sử 10 - Chân trời sáng tạo trang 95,96,97,98,99....
Bài 15. Văn minh Văn Lang- Âu Lạc SGK Lịch sử 10 chân trời sáng tạo
Giải bài tập và trả lời câu hỏi Bài 15. Văn minh Văn Lang- Âu Lạc SGK Lịch sử 10 - Chân trời sáng...