Lớp 12

Trang chủ Lớp 12

Lớp 12: Giải bài tập SGK, Sách BT Lớp 12 môn Toán, Văn, Lý, Hóa, Anh, Sử, Địa, Sinh,... Hướng dẫn học tốt, đạt kết quả cao kỳ thi học kì và thi THPT Quốc gia năm 2018 mới nhất.

Báo cáo thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng, 1. Thí nghiệm 1:...

Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri magie nhôm và hợp chất của chúng – Báo cáo thực hành: Tính chất của natri, magie,

Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại, 1. Thí nghiệm 1:...

Bài 24. Thực hành: Tính chất điều chế kim loại sự ăn mòn kim loại – Báo cáo thực hành: Tính chất, điều chế kim

Báo cáo thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime, 1. Thí nghiệm 1: Sự...

Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime – Báo cáo thực hành: Một số tính chất của protein

Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat, Thí nghiệm 1: Điều chế...

Bài 8. Thực hành: Điều chế tính chất hóa học của este và cacbohiđrat – Báo cáo thực hành: Điều chế, tính chất hóa học

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom, 1....

Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt đồng và nhưng hợp chất của sắt crom – Báo cáo thực hành: Tính chất

Báo cáo thực hành: Lai giống, Nội dung thí nghiệm…

Bài 14. Thực hành: Lai giống – Báo cáo thực hành: Lai giống. Nội dung thí nghiệm…  Nội dung thí nghiệm     a. Khử nhị

Nội dung và cách tiến hành thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C...

Bài 19. Thực hành: Khỏa sát đoạn mạch điện xoay chiều có R L C mắc nối tiếp – Nội dung và cách tiến hành

Báo cáo thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn, Dự đoán...

Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc – Báo cáo thực hành: Khảo sát thực nghiệm

Báo cáo thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa, Vì sao phải điều chỉnh...

Bài 29. Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa – Báo cáo thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh: Xuân Quỳnh là một trong những nhà...

Sóng – Xuân Quỳnh – Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh_bài 1. 1. Xuân Quỳnh là một trong những

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...