Lớp 11

Trang chủ Lớp 11

Lớp 11: Học tốt lớp 11 trên Baitapsgk.com. Cung cấp và giải gần 8.000 bài tập, lý thuyết, kiến thức các môn như Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, LÝ, HÓA, SỬ, SINH, ĐỊA trong SGK và SBT. Để học tốt lớp 11 trực tuyến bằng cách bấm chọn các môn phía dưới.

Báo cáo thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho, Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa...

Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ photpho – Báo cáo thực hành: Tính chất của một số

Báo cáo thực hành: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, Thí...

Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – Báo cáo thực hành:

Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic, A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống...

Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic – Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic.

Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol, I. CHUẨN BỊ 1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn...

Bài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol glixerol và phenol – Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol.

Báo cáo thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen, Thí nghiệm 1. Điều chế và...

Bài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen – Báo cáo thực hành: Điều chế và tính

Báo cáo thực hành: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan, Thí nghiệm...

Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan – Báo cáo thực

Một số lưu ý khi thực hành:

Một số lưu ý khi thực hành: . Tên tập tính của động vật bạn được xem là gì… Tên tập tính của động vật

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động

Báo cáo thực hành: Hướng động: Bài 25. Thực hành: Hướng động. Báo cáo thực hành Báo cáo thực hành  1. Chuẩn bị:    

Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành:

Các lưu ý khi tiến hành bài thực hành: . – Quá trình làm thực nghiệm cần tập trung tối đa… – Quá trình làm

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp...

Báo cáo thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật: Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật. Báo cáo thực

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...