Mới cập nhật

Tuần 35 trang 96, 97 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Tham gia chương trình văn nghệ cuối năm học. Nghe...
Vận dụng kiến thức của bản thân em. Vận dụng kiến thức giải SHDC, HĐ 1, HĐ 2, HĐTN, SHL, HĐTN - Tuần...
Lập kế hoạch, chuẩn bị cho môi trường học tập mới. Vận dụng kiến thức của bản thân em - Em tự lập kế...
Vận dụng kiến thức của bản thân em. Hướng dẫn giải Câu hỏi hoạt động tiếp nối trang 97 SGK Hoạt động trải...
Tham gia hoạt động chia tay năm học cuối cấp - Tham gia chuyến đi dã ngoại hoặc buổi liên hoan cùng thầy cô
Vận dụng kiến thức của bản thân em. Trả lời Câu hỏi sinh hoạt lớp trang 97 SGK Hoạt động trải nghiệm (HĐTN)...
Nhờ người thân nhận xét về sự thay đổi tích cực của em trong sinh hoạt hằng ngày
Vận dụng kiến thức của bản thân em. Hướng dẫn giải Câu hỏi hoạt động tiếp nối trang 97 SGK Hoạt động trải...
Ghi vào Hồ sơ trải nghiệm của mình: + Những trải nghiệm em mới có được; + Những kinh nghiệm em đã thu nhận...
Vận dụng kiến thức của bản thân em. Trả lời Câu hỏi hoạt động 2 trang 97 SGK Hoạt động trải nghiệm (HĐTN)...
Mỗi nhóm ngồi thành vòng tròn ở địa điểm thoải mái nhất trong trường. Cùng nhắc lại những chủ đề trải nghiệm và các...
Vận dụng kiến thức của bản thân em. Lời giải Câu hỏi hoạt động 1 trang 96 SGK Hoạt động trải nghiệm (HĐTN)...
Tham gia chương trình văn nghệ cuối năm học. Nghe tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành tốt các phong trào...
Vận dụng kiến thức của bản thân em. Phân tích và giải Câu hỏi sinh hoạt dưới cờ trang 96 SGK Hoạt động...
Tuần 34 trang 93, 94, 95 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Vận dụng kiến thức của bản thân về vấn...
Vận dụng kiến thức của bản thân về vấn đề ước mơ nghề nghiệp của em. Giải SHDC, HĐ, HĐTN, SHL, HĐTN, TĐG...
Tuần 33 trang 90, 91, 92 Hoạt động trải nghiệm 5 Kết nối tri thức: Vận dụng kiến thức của bản thân về vấn...
Vận dụng kiến thức của bản thân về vấn đề ước mơ nghề nghiệp của em. Trả lời SHDC, HĐ 1, HĐ 2,...