Mới cập nhật

Bài tập 9 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho hình chữ nhật ABCD...
Cho hình chữ nhật ABCD có trung điểm các cạnh lần lượt là M, N, P, Q....
Bài tập 8 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho hình bình hành ABCD....
Cho hình bình hành ABCD. Vẽ AM vuông góc với BC tại H và AK vuông góc với CD tại K. Chứng minh rằng : AM . BC = AK . CD....
Bài tập 16 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Lớp học của Hùng có...
Lớp học của Hùng có sàn hình chữ nhật có kích thước là 4 m và 6m. Chiều cao của lớp là 4m. Lớp có một cửa ra vào có các kích thước 2m x 3m và hai cửa sổ bằng nhau có kích thước 1m...
Bài tập 13 trang 173 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một miếng đất có bản...
Một miếng đất có bản đồ được vẽ theo tỉ lệ xích 1/10 000 là một đa giác như trong hình 2. Cho biết cạnh mỗi ô vuông là a cm. Hãy tính xem diện tích thực của miếng đất là bao nhiêu...
Bài tập 15 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho một hình thang cân...
Cho một hình thang cân có hai đường chéo vuông góc và có độ dài là 10 cm. Tính diện tích của tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình thang....
Bài tập 14 trang 174 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, So sánh diện tích tứ...
So sánh diện tích tứ giác ABCD và diện tích tam giác ADE, cho biết BE // AC (h.3)....