Mới cập nhật

Giải bài 4 trang 65 Toán 2 tập 2 cánh diều: Chọn số đo độ dài thích hợp với mỗi đồ vật sau
Bài 4. a) Chọn số đo độ dài thích hợp với mỗi đồ vật sau
Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây...
Cuộn dây điện thứ nhất dài 36 m, cuộn dây điện thứ hai ngắn hơn cuộn dây thứ nhất 9 m. Hỏi cuộn dây điện thứ hai dài bao nhiêu mét?