Mới cập nhật

Bài 2.28 trang 39 SGK Toán 7 tập 1: Dùng thước dây có vạch chia để đo độ dài đường gấp khúc ABC trong...
Độ dài đoạn thẳng AB sau khi làm tròn kết quả đo được đến chữ số thập phân thứ nhất là 2,2 cm.
Bài 2.27 trang 39 SGK Toán 7 tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn các số sau đến chữ số thập...
Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất: