Mới cập nhật

Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào?
dựa vào sgk Lịch sử 6 trang 11 để trả lời...
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.
Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại....
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?...
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy.
Những điểm khác nhau giữa Người tinh khôn và Người tối cổ thời nguyên thủy....
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?
Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu?...
Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người...
Nhìn trên lược đồ ở trang 26, em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?...