Mới cập nhật

Bài tập 1 Nói và nghe trang 44 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Chuẩn bị bài nói và tập nói về...
Chuẩn bị bài nói và tập nói về chủ đề: Vai trò của thiên nhiên đối với đời sống của con người
Bài tập 1 trang 44 SBT Văn lớp 7 Kết nối tri thức: Truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” là một trong những...
Truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” là một trong những câu chuyện hay giáo dục chúng ta về việc phải nâng cao nhận thức, hiểu biết của bản thân, trách duy trì lối tư duy hạn hẹp, lạc
Bài tập Nói và nghe trang 41 SBT Văn 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Chọn một trong hai nội dung sau...
Chọn một trong hai nội dung sau để thuyết trình trong Ngày hội với sách: