Em hãy tự đánh giá việc thực hiện bổn phận của mình xem điều gì em đã thực hiện tốt, điều gì còn chưa...
Vận dụng kiến thức giải vận dụng 2 Bài 9. Quyền và bổn phận của trẻ em, Chủ đề 8. Quyền và bổn...
Hãy vẽ một bức tranh về quyền trẻ em và chia sẻ ý nghĩa của bức tranh đó với các bạnEm thực hiện hoạt...
Em thực hiện hoạt động trên lớp Gợi ý giải vận dụng 1 Bài 9. Quyền và bổn phận của trẻ em, Chủ...
Em hãy quan sát các bức tranh sau và cho biết bạn nào thực hiện đúng, bạn nào thực hiện chưa đúng bổn phận...
Em quan sát kĩ các bức tranh và nêu quan điểm của mình Phân tích và giải luyện tập 4 Bài 9. Quyền...
Xử lý tình huống Linh rất thích xem phim: Mỗi khi đi học về, bạn lại mở ti vi xem mà không phụ giúp...
Em đọc kĩ các tình huống và đưa ra cách xử lí phù hợp Hướng dẫn cách giải/trả lời luyện tập 5 Bài...
Em tán thành hay không tán thành ý kiến nào dưới đây? Vì sao? Em đọc kĩ các ý kiến và nêu quan điểm...
Em đọc kĩ các ý kiến và nêu quan điểm của mình Trả lời luyện tập 3 Bài 9. Quyền và bổn phận...
Hành vi nào sau đây xâm phạm đến quyền trẻ em? Vì sao? Em đọc kĩ các hành vi và đưa ra ý kiến...
Em đọc kĩ các hành vi và đưa ra ý kiến của mình, giải thích tại sao em lại có ý kiến như...
Khám phá vì sao phải thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em qua bài Hành trình yêu thương
Em đọc kĩ câu chuyện và trả lời các câu hỏi Phân tích, đưa ra lời giải khám phá 2 Bài 9. Quyền...
Chơi trò chơi: Kể về các quyền và bổn phận của trẻ em Chia lớp thành hai đội với hai vòng chơi
Em cùng các bạn tham gia trò chơi Vận dụng kiến thức giải luyện tập 1 Bài 9. Quyền và bổn phận của...
Vì sao nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”? trng bài hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”
Em tìm kiếm bài hát trên internet để nghe và trả lời câu hỏi. Hướng dẫn trả lời khởi động Bài 9. Quyền...
Tìm hiểu một số quyền và bổn phận cơ bản của trẻ em. Tìm hiểu một số quyền của trẻ em, Quan sát tranh...
Em quan sát kĩ các bức tranh và trả lời câu hỏi Hướng dẫn trả lời khám phá 1 Bài 9. Quyền và...

Mới cập nhật

Câu hỏi 2 Bài đọc trang 122 SGK Tiếng Việt 5 Cánh diều: Em nhỏ bị nạn đang ở trong tình huống như thế...
Em đọc kĩ văn bản để trả lời câu hỏi Trả lời Bài đọc 2 trang 122 - 32 phút giành sự sống Tiếng...
Câu hỏi 1 Bài đọc trang 122 SGK Tiếng Việt 5 Cánh diều: phút giành sự sống 17 giờ ngày 20-7, điện thoại của...
Em đọc kĩ văn bản để trả lời câu hỏi Phân tích, đưa ra lời giải Bài đọc 1 trang 122 - 32 phút...
Câu hỏi 2 trang 121 SGK Tiếng Việt 5 Cánh diều: Em sẽ nói gì với người nghe điện thoại trong mỗi tình huống...
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Giải và trình bày phương pháp giải Chia sẻ 2 trang 121 - 32 phút...
Câu hỏi 1 trang 121 SGK Tiếng Việt 5 Cánh diều: Em sẽ gọi số điện thoại nào để báo tin trong các tình...
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Giải và trình bày phương pháp giải Chia sẻ 1 trang 121 - 32 phút...
Câu hỏi trang 118 SGK Tiếng Việt 5 Cánh diều: Học sinh tự nhận xét
Gợi ý giải Tự nhận xét trang 118 - Ai có lỗi? Tiếng Việt 5 - Cánh diều. Trả lời câu hỏi trang...
Câu hỏi 5 Bài đọc trang 118 SGK Tiếng Việt 5 Cánh diều: Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về cách...
Em đọc kĩ bài văn để trả lời câu hỏi Hướng dẫn giải Bài đọc 5 trang 118 - Ai có lỗi? Tiếng Việt...