Lớp 4

Trang chủ Lớp 4

Lớp 4: Giải sách giáo khoa, Vở bài tập môn Toán, Anh, Tiếng Việt, Địa, Sử, Khoa học 4. Hơn 2.000 (câu hỏi, bài tập) Baitapsgk.com tiếp tục đã và đang cập nhật hy vọng sẽ giúp các em học tốt nhất.

Câu 3 trang 91 VBT khoa học lớp 4: thực vật ; chuỗi thức ăn ; vô sinh ; hữu sinh ; thức ăn
Chọn các từ trong khung để điền vào chỗ … cho phù hợp (Một từ có thể được điền ở nhiều chỗ).
Câu 2 trang 88 Vở bài tập Khoa học 4: Bài 67 – 68. Ôn tập : Thực vật và động vật
Đánh mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.
Câu 3 trang 86 VBT Khoa học 4: Bài 66. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
Vẽ mũi tên vào các sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.
Câu 3 trang 85 Vở bài tập Khoa học 4: Bài 65. Quan hệ thức ăn trong tự nhiên
Đánh mũi tên vào sơ đồ dưới đây để thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia.

Mới cập nhật

Giải bài 1,2,3 trang 70,71 SGK Toán lớp 3 cánh diều: Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
Giải bài Nhân với số có một chữ số (không nhớ) trang 70, 71 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 70; bài...
Bài 1,2,3 trang 68,69 Toán 3 tập 1 Cánh diều: Nhân số tròn chục với số có một chữ số
Giải bài Nhân số tròn chục với số có một chữ số trang 68, 69 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 68;...
Bài 1,2,3,4,5,6 trang 63,64 SGK Toán 3 cánh diều: Em ôn lại những gì đã học
Giải bài Em ôn lại những gì đã học trang 63, 64 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2, 3 trang 63; bài...
Bài 1,2,3,4 trang 61,62 Toán 3 Cánh diều: Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
Giải bài Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín trang 61, 62 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 61; bài...
Bài 1,2,3,4 trang 59,60 Toán 3 sách Cánh diều: Một phần ba, một phần năm, một phần sáu
Giải bài Một phần ba, một phần năm, một phần sáu trang 59, 60 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 59; bài...
Bài 1,2,3,4 trang 57,58 Toán 3 Cánh diều tập 1: Một phần hai, một phần tư
Giải bài Một phần hai, một phần tư trang 56, 57, 58 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2 trang 57; bài 3,...