Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1,2,3,4,5 trang 175 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 100 trang 175
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 100...
Lesson Five: Sounds and letters – Unit 1- Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Five: Sounds and letters - Unit 1- Family & Friends Special Edittion Grade 1. 1. Listen, trace, and point. Repeat.. Bài: Unit 1:...
Bài 1 sgk trang 16 Toán 1: Luyện tập về các số 1 2 3 4 5
Bài 1 sgk trang 16 toán 1: Luyện tập về các số 1 2 3 4 5. Điền số vào ô trống. ...
Lesson Two: Grammar and song – Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Two: Grammar and song - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. A. Chúng là gì?. Bài: Unit 6: They're...
Bài 1,2,3 trang 127 môn Toán lớp 1: Các số tròn chục
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 127 sgk toán lớp 1: Các số tròn chục. Bài 1: Viết theo mẫu,Bài 2: Số tròn...