Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Quảng cáo


Luyện tập

Lý thuyết về số 8 ( môn Toán lớp 1): Số 8
Lý thuyết về số 8 (toán lớp 1): Số 8. Lý thuyết về số 8 (toán lớp 1) ...
Bài 1,2,3,4,5 trang 60 môn Toán lớp 1: PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 60 sgk toán lớp 1: 2. PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM...
Bài 1,2,3,4 trang 160 Toán lớp 1: Luyện tập trang 157
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 160 sgk toán lớp 1: Luyện tập trang 157. Bài 1: Đặt tính rồi tính. ...
Bài 1,2,3 trang 103, 104 sgk Toán lớp 1: Mười ba mười bốn mười lăm
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 103, 104 sgk toán lớp 1: Mười ba mười bốn mười lăm. Bài 1: Viết số,Bài 2:...
Bài 4, bài 5 trang 42 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)
Bài 4, bài 5 trang 42 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo). Bài 4: Viết các số 8,...