Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 181 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung...
Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:

Luyện tập

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 107 sgk Toán lớp 1: Hai mươi hai chục
Bài 1, bài 2, bài 4 trang 107 sgk toán lớp 1: Hai mươi hai chục. Bài 1: Viết các số từ 10 đến...
Lý thuyết về số 6 ( Toán lớp 1): Số 6
Lý thuyết về số 6 (toán lớp 1): Số 6. Lý thuyết về số 6.
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk Toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong phạm...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong phạm...
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 52 sgk Toán lớp 1: Luyện tập số 0 trong phép cộng
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 52 sgk toán lớp 1: Luyện tập số 0 trong phép cộng. Bài 1: Tính, Bài 2:...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 50 Toán lớp 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 50 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5....