Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Luyện tập

Bài 1,2,3,4,5 trang 67 sgk Toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong phạm vi 6
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 67 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong...
Lesson Four: Numbers – Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Four: Numbers - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. fourteen: 14. Bài: Unit 6: They're bears! 1. Listen, trace,...
Bài 1,2,3 trang 169 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 169
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 169. Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ...
Bài 1,2,3,4,5 trang 175 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 100 trang 175
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 100...
Lesson One: Words – Unit 8 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson One: Words - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. 1. Listen, point, and repeat.. Bài: Unit 8: I have...