Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Quảng cáo

Luyện tập

Lesson Two: Grammar and song – Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Two: Grammar and song - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. A. Chúng là gì?. Bài: Unit 6: They're...
Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 3 ( Toán lớp 1): Phép cộng trong phạm vi 3
Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 3 (toán lớp 1): Phép cộng trong phạm vi 3. Phép cộng trong phạm vi 3. ...
Bài 1, bài 2 trang 161 sgk Toán lớp 1: Các ngày trong tuần lễ
Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1: Các ngày trong tuần lễ. Bài 1: Trong mỗi tuần lễ,Bài 2: Đọc tờ...
Bài 1,2,3,4 trang 144 sgk Toán lớp 1: Luyện tập trang 144
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 144 sgk toán lớp 1: Luyện tập trang 144. Bài 1: Viết số,Bài 2: Viết...
Bài 1,2,3 trang 146 sgk Toán lớp 1: Luyện tập trang 146
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 146 sgk toán lớp 1: Luyện tập trang 146. Bài 1: Viết số,Bài 2: Viết số,Bài 3:...