Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 2,3 trang 19 sgk Toán lớp 1: Lớn hơn. Dấu lớn hơn
Bài 2, bài 3 trang 19 sgk toán lớp 1: Lớn hơn. Dấu lớn hơn. Bài 2: Viết (theo mẫu).Bài 3: Viết (theo mẫu): ...
Bài 1,2,3,4 trang 162 sgk Toán lớp 1: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 sgk toán lớp 1: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. Bài 1:...
Bài 1,2,3,4 trang 51 sgk Toán lớp 1: Số 0 trong phép cộng
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 51 sgk toán lớp 1: Số 0 trong phép cộng. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính,Bài...
Bài 2 trang 13 sgk Toán 1: Luyện tập về các số 1 2 3
Bài 2 trang 13 sgk toán 1: Luyện tập về các số 1 2 3. Điền số vào hình a, b, c, d, e,...
Bài 4, bài 5 trang 20 sgk Toán lớp 1: Lớn hơn. Dấu lớn hơn
Bài 4, bài 5 trang 20 sgk toán lớp 1: Lớn hơn. Dấu lớn hơn. Bài 4: Viết dấu > vào ô trống.Bài 5:...