Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Bài 2 trang 15 SGK Toán 1, Số?

Số?. Bài 2 trang 15 SGK Toán 1 – Các số 12345 Số ? Giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 trang 181 môn Toán lớp 1: Luyện tập...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 trang 181 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 181 SGK. Bài 2:

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 180 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 180...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 180 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 180 SGK. Bài 1: a) Viết số

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 179 SGK. Bài 1: Số

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178 SGK. Bài 1: Viết số. Bài

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 môn Toán lớp 1: Ôn tập :...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 100 trang 176.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10 trang 173. Bài 1:

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 100 trang 174. Bài 1:

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán lớp 1: Ôn tập :...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 100 trang 175.

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10 trang 172. Bài 1: Số ?,Bài

Luyện tập

Bài 1, bài 2, bài 4 trang 125 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 125
Bài 1, bài 2, bài 4 trang 125 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 125. Bài 1: Tính,Bài 2: a) Khoanh vào...
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 159 sgk Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo). Bài...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 60 môn Toán lớp 1: 2. PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 60 sgk toán lớp 1: 2. PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ TRONG PHẠM...
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 sgk Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 3
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 sgk toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 3. Bài 1: Tính, Bài 2: Tính,Bài...
Bài 3 trang 12 sgk Toán 1: Các số 1 2 3
Bài 3 trang 12 sgk toán 1: Các số 1 2 3. Viết số hoặc về số chấm tròn thích hợp. Viết số hoặc...