Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1,2,3,4 trang 49 sgk Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 49 sgk toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5. Bài 1: Tính,Bài 2:...
Lesson One: Words – Unit 8 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson One: Words - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. 1. Listen, point, and repeat.. Bài: Unit 8: I have...
Lesson Six: Story – Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Six: Story - Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. 1. Listen to the story.. Bài: Unit 6: They're bears!...
Bài 1,2,3,4,5 trang 181 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 181
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 trang 181 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 181 SGK. Bài...
Bài 1,2,3 trang 121 Toán lớp 1: Luyện tập trang 121
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 121 sgk toán lớp 1: Luyện tập trang 121. Bài 1: Trong vườn có 12 cây chuối,Bài...