Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 181 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 181
Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:
Quảng cáo


Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 10 trang 173
10 – 1 =      9 – 1 =      8 – 1 =         7 – 1 =        6 – 1 =         5 – 1 =            3 – 1 =

Luyện tập

Bài 1, bài 2 trang 161 sgk Toán lớp 1: Các ngày trong tuần lễ
Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1: Các ngày trong tuần lễ. Bài 1: Trong mỗi tuần lễ,Bài 2: Đọc tờ...
Bài 4, bài 5 trang 46 sgk Toán lớp 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3
Bài 4, bài 5 trang 46 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 3. Bài 4: Tính, Bài 5: Viết...
Bài 4, bài 5 trang 42 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)
Bài 4, bài 5 trang 42 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo). Bài 4: Viết các số 8,...
Bài 4 trang 15 sgk Toán 1: Các số 12345
Bài 4 trang 15 sgk toán 1: Các số 12345. Cho các hình dưới đây Nối sao cho phù hợp. ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 130 sgk Toán lớp 1: Luyện tập trang 130
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 130 sgk toán lớp 1: Luyện tập trang 130. Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài...