Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1, bài 2 trang 10 sgk Toán 1: Luyện tập về hình tam giác
Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1: Luyện tập về hình tam giác. Tô màu vào hình tam giác. ...
Bài 1,2,3,4 trang 52 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung số 0 trong phép cộng
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 52 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung số 0 trong phép cộng. Bài 1:...
Bài 2 trang 123 sgk Toán lớp 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
Bài 2 trang 123 sgk toán lớp 1: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt...
Bài 1,2,3,4 trang 66 sgk Toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 6
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 66 sgk toán lớp 1: Phép trừ trong phạm vi 6. Bài 1: Tính. Bài 2: Tính: 5...
Bài 1, bài 3 trang 38 sgk Toán 1: Luyện tập số 10
Bài 1, bài 3 trang 38 sgk toán 1: Luyện tập số 10. Bài 1: Nối (theo mẫu). ...