Lớp 1

Trang chủ Lớp 1

Lớp 1: Để học tốt Toán lớp 1, Hướng dẫn phụ huynh hướng dẫn dạy con học Toán lớp 1, giải các bài tập trong sách giáo khoa mới nhất.

Quảng cáo

Luyện tập

Lý thuyết về giải Toán có lời văn ( Toán lớp 1): Giải bài Toán có lời văn (tiếp theo)
Lý thuyết về giải toán có lời văn (toán lớp 1): Giải bài toán có lời văn (tiếp theo). Bài toán: Nhà An có...
Bài 1,2,3,4 trang 52 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung số 0 trong phép cộng
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 52 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung số 0 trong phép cộng. Bài 1:...
Lesson Four: Numbers – Unit 2 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Four: Numbers - Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. Click here to listen. Bài: Unit 2: What's this? 1....
Lesson Three: Sounds and letters – Unit 8 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Three: Sounds and letters - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. 2. Listen and chant.. Bài: Unit 8: I...
Lesson Five: Sounds and letters – Unit 5 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1)
Lesson Five: Sounds and letters - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. I'm Ollie. Bài: Unit 5. He's happy! 1....