Trang chủ Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng (“Thỏa thuận”) trước khi tiến hành truy cập bất kỳ phần nào của trang web  (bao gồm nhưng không giới hạn các phần mềm, các file và tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều sử dụng nào của chúng tôi, bạn vui lòng không sử dụng trang web.

1. Cập nhật

Thỏa thuận này có thể được nhật thường xuyên, phiên bản cập nhập sẽ được chung tôi công bố tại website: https://baitapsgk.com/policy  Phiên bản cập nhập sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào trang web hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật

2. Giới thiệu về trang web

Bài tập SGK là trang web hỗ trợ các bạn học sinh trong việc học tập và giải đáp câu hỏi trong quá trình học tập từ lớp 1 đến lớp 12 trong SGK, Sách bài tập cũng như các đề thi.

3. Quyền sử hữu trang web

Trang web này được phát triển và sử hữu bởi các thành viên website Baitapsgk.com (Sau đây gọi tắt là Baitapsgk), tất cả các quyền sở hưu trí tuệ liên quan đến trang web (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa trong trang web: các sửa đổi bổ sung, cập nhật của trang web) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Baitapsgk.com và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm hại tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văng bản của chủ sở hữu website Baitapsgk.com.

4. Sử dụng trang web

Bạn có quyền sử dụng trang web và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hình vi sau đây nếu không có sự đồng bằng văn bản của Baitapsgk.

 • Sử dụng trang web cho các mục đích trái quy định của pháp luật
 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở trang web Bài tập SGK
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa ra một phần hoặc toàn bộ trang web cho bất kỳ bên thứ ba;
 • Sử dụng trang web để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân)
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của trang web (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của trang web, hoặc nội dung trang web;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của trang web;
 • Sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của website Baitapsgk.com. bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình đọc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khắc nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng
 • Đăng nhập và sử dụng trang web bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển cấp quyền hoặc cấp thuận.
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến trang web;
 • Sử dụng trang web để đăng tải, chuyển, Truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm phát luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Sử dụng trang web để sử dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Baitapsgk..trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • Các hình thức vi phạm khác

5. Bảo mật và sử dụng dữ liệu người dùng

trang web có thể sử dụng các thông tin về thiết bị, tài khoản của bạn của bạn cho các mục đích sau

 • Quyền truy cập Internet: trang web sử dụng quyền này để giúp bạn lấy các nội dung học liệu cần thiết
 • Quyền lưu trữ trên bộ nhớ ngoài: trang web sử dụng quyền này để lưu lại các bài viết bạn muốn lưu về máy để xem ngay cả khi không có mạng
 • Thông tin định danh thiết bị của bạn (Device Identity): trang web sử dụng thông tin này để có thể gửi thông báo đến bạn các thông báo về cập nhật phần mềm, thay đổi trong nội dung trang web, các học liệu mới, các chương trình khuyến mại và các thông báo khác cần thiết