Lớp 2

Trang chủ Lớp 2

Lớp 2: Học tốt Toán, Tiếng Việt lớp 2 trực tuyến trên Baitapsgk.com. Giải chi tiết bài tập trong SGK, Vở bài tập chi tiết và dễ hiểu nhất. Xem ngay các môn dưới đây.

Bài tập trong Sách giáo khoa (SGK)
Có 5 thẻ ghi các số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy rút ra một thẻ và đọc số ghi trên thẻ đó.
Sử dụng các từ “chắc chắn”, “có thể”, “không thể” để mô tả đúng khả năng xảy ra của một lần rút thẻ.

Quảng cáo
Một thang máy chở được tối đa 600kg. Hiện tại, thang máy đó đã chở 570kg. Bạn Lan cân nặng 35kg. Theo em, bạn...
Bài 5. Một thang máy chở được tối đa 600kg. Hiện tại, thang máy đó đã chở 570kg. Bạn Lan cân nặng 35kg. Theo em, bạn lan có thể vào tiếp trong thang máy đó được không?

Mới cập nhật

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 150l nước mắm. Ngày thứ hai cửa hàng bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 75l nước...
Hướng dẫn giải bài 4, 5, 6 trang 97 Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải Toán 2 bài Ôn tập chung...
a. Tìm số lớn nhất trong các số: 879, 978, 789, 979 b. Tìm số bé nhất trong các số: 465, 456, 645,...
Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 96 Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải Toán 2 bài Ôn tập chung...
Có 5 thẻ ghi các số 1, 2, 3, 4, 5. Hãy rút ra một thẻ và đọc số ghi trên thẻ đó.
Giải bài 4 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: bài Ôn tập về một số yếu tố thống kê...
Hà và Nam chơi trò chơi “Bịt mắt chọn hoa”. Chọn chữ cái đặt trước câu mô tả đúng khả năng xảy ra của...
Giải bài 3 trang 95 SGK Toán lớp 2 tập 2 Cánh diều: bài Ôn tập về một số yếu tố thống kê và...
Quan sát biểu đồ tranh sau: Số cốc nước uống trong một ngày. Bạn Khôi uống mấy cốc nước trong một ngày?
Hướng dẫn giải bài 2 trang 94 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: Giải bài Ôn tập về một số yếu...
Bài 1 trang 92 Toán 2 tập 2: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
Hướng dẫn giải bài 1 trang 94 SGK Toán lớp 2 tập 2 sách Cánh diều: bài Ôn tập về một số yếu tố...