Lớp 2

Trang chủ Lớp 2

Lớp 2: Học tốt Toán, Tiếng Việt lớp 2 trực tuyến trên Baitapsgk.com. Giải chi tiết bài tập trong SGK, Vở bài tập chi tiết và dễ hiểu nhất. Xem ngay các môn dưới đây.

Bài tập trong Sách giáo khoa (SGK)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2...

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về

Soạn bài Xem truyền hình trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Xem truyền hình – Soạn bài Xem truyền hình trang 103 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Chú La mời

Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chọn chữ trong ngoặc...

Chính tả (Nghe-Viết): Ai ngoan sẽ được thưởng – Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Chọn

Soạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp...

Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng – Soạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi

Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui trang 98 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết...

Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui – Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui trang 98 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.

Chính tả: Hoa phượng trang 97 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống:

Chính tả (Nghe-Viết): Hoa phượng – Chính tả: Hoa phượng trang 97 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống:

Soạn bài Cậu bé và cây si già trang 96 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt...

Tập đọc: Cậu bé và cây si già – Soạn bài Cậu bé và cây si già trang 96 SGK Tiếng Việt 2 tập 2.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối trang 95 SGK Tiếng Việt 2...

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về

Soạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2

Tập đọc: Cây Đa quê hương – Soạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Những

Chính tả Những quả đào trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s”...

Chính tả: Những quả đào – Chính tả Những quả đào trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s”

Mới cập nhật

Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:…
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4, Bài 1. Rút gọn các phân số:…
Bài 1. Rút gọn các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 118 SGK Toán 4 - Luyện tập chung trang 118 SGK...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4, Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:…
Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số:.... Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 - Luyện tập...
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn
Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3 : Vẽ trang trí hình tròn. Câu 1. Vẽ hình theo các bước sau 1. Vẽ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 , Bài 1. Tính theo mẫu:…
Bài 1. Tính theo mẫu:.... Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 133 SGK Toán 4 - Luyện tập...