Lớp 6

Trang chủ Lớp 6

Lớp 6: Giải bài tập SGK và SBT tất cả các môn: Toán, Lý, Địa, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sử,.. trong chương trình học lớp 6 trên lớp. Hệ thống kiến thức với hơn 5.000 bài tập và lý thuyết chắc chắn sẽ giúp các em học tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Test yourself – Unit 14 trang 160 SBT Tiếng Anh 6: Unit 14: Making plans – Lên kế hoạch
1. Complete the sentences below the pictures – Hoàn thành các câu dưới tranh (6 points)...
A. We are the world – Unit 15 trang 164 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Countries –...
1. Look at the pictures and complete the chart. The first is done for you – Nhìn vào tranh và hoàn thành bảng. Phần đầu tiên đã được hoàn thành cho bạn...
B. Cities, buildings and people – Unit 15 trang 167 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Countries –...
1. Complete the sentences. Use bigger, biggest, smaller, smallest – Hòa thành câu sử dụng bigger, biggest, smaller, smallest...
C. Natural features – Unit 15 trang 169 (SBT) Tiếng Anh 6: Does your hometown / home village have...
1. Answer the questions about your hometown with Yes, it does or No, it doesn’t – Trả lời các câu hỏi về quê hương của bạn với Yes, it does hoặc No, it doesn&#...
A. Animals and plants – Unit 16 trang 172 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Man and the...
1. Write under the pictures. Use some/ a lot of/ a little or a few. The first picture is done for you. – Viết dưới tranh. Sử dụng some/ a lot of/ a little or a few. ...
B. Pollution – Unit 16 trang 175 sách bài tập Anh 6: Man and the environment – Con người...
1. What are we doing to the environment? Answer the questions. – Chúng ta đang làm gì với môi trường? Trả lời câu hỏi...

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...