Lớp 6

Trang chủ Lớp 6

Lớp 6: Giải bài tập SGK và SBT tất cả các môn: Toán, Lý, Địa, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sử,.. trong chương trình học lớp 6 trên lớp. Hệ thống kiến thức với hơn 5.000 bài tập và lý thuyết chắc chắn sẽ giúp các em học tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Chỉ ra câu văn thể hiện cách lí giải của tác giả về thông điệp “Hãy cầm lấy và đọc”. Em có đồng ý...
Câu văn: Hãy tiếp xúc trực tiếp với một cuốn sách, hãy tự trải nghiệm mà không bước qua một không gian nào.
Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Điểm O có là trung...
Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

Mới cập nhật

Bài 7.23 trang 42 SBT toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho đường thẳng ( C ) có phương trình...
Giải bài 7.23 trang 42 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.22 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.22 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.21 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.21 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.20 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.20 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.19 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.19 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.18 trang 39 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.18 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 20. Vị trí tương...