Lớp 6

Trang chủ Lớp 6

Lớp 6: Giải bài tập SGK và SBT tất cả các môn: Toán, Lý, Địa, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sử,.. trong chương trình học lớp 6 trên lớp. Hệ thống kiến thức với hơn 5.000 bài tập và lý thuyết chắc chắn sẽ giúp các em học tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Test yourself – Unit 14 trang 160 SBT Tiếng Anh 6: Unit 14: Making plans – Lên kế hoạch

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 14 – Test yourself. Test yourself – Unit 14 trang 160 sách bài tập (SBT)

A. We are the world – Unit 15 trang 164 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Countries –...

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 15 – We are the world. A. We are the world – Unit 15 trang

B. Cities, buildings and people – Unit 15 trang 167 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Countries –...

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 15 – Cities, buildings and people. B. Cities, buildings and people – Unit 15 trang

C. Natural features – Unit 15 trang 169 (SBT) Tiếng Anh 6: Does your hometown / home village have...

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 15 – Natural features. C. Natural features – Unit 15 trang 169 sách bài tập

A. Animals and plants – Unit 16 trang 172 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6: Man and the...

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 – Animals and plants. A. Animals and plants – Unit 16 trang 172 sách

B. Pollution – Unit 16 trang 175 sách bài tập Anh 6: Man and the environment – Con người...

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 – Pollution. B. Pollution – Unit 16 trang 175 sách bài tập (SBT) Tiếng

Reading + Reading quiz – Unit 16 trang 181 sách bài tập Anh 6

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 – Reading + Reading quiz. Reading + Reading quiz – Unit 16 trang 181

Test yourself – Unit 16 trang 185 sách bài tập Anh 6 – Con người và môi trường

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 – Test yourself. Test yourself – Unit 16 trang 185 sách bài tập (SBT)

Reading + Reading quiz – Unit 14 trang 156 sách BT Tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 14 – Reading + Reading quiz. Reading + Reading quiz – Unit 14 trang 156

B. Free time plans – Unit 14 trang 152 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 14 – Free time plans. B. Free time plans – Unit 14 trang 152 sách

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...