Lớp 6

Trang chủ Lớp 6

Lớp 6: Giải bài tập SGK và SBT tất cả các môn: Toán, Lý, Địa, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sử,.. trong chương trình học lớp 6 trên lớp. Hệ thống kiến thức với hơn 5.000 bài tập và lý thuyết chắc chắn sẽ giúp các em học tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Đo các góc trong hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt
Đo các góc trong hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt

Quảng cáo
Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Điểm O có là trung...
Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3.

Mới cập nhật

Rô-bốt cất giữ 117 đồng vàng như sau: 1 hòm đựng 100 đồng vàng, 1 túi đựng 10 đồng vàng. Như vậy Rô-bốt còn...
Giải bài 3, 4 trang 57 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức tập 2 – Bài 52 Viết số thành tổng các trăm,...
Bài 2 trang 57 Toán 2 tập 2 Kết nối tri thức: Mỗi thùng hàng xếp lên tàu nào?
Giải bài 2 trang 57 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức tập 2 – Luyện tập Bài 52 Viết số thành tổng các...
Giải bài 1 trang 56 Toán 2 tập 2: Đọc, viết số, biết số đó gồm
Hướng dẫn giải bài 1 trang 56 SGK Toán lớp 2 tập 2 Kết nối tri thức – Luyện tập Bài 52 Viết số thành...
Sóc nhặt hạt dẻ rồi cất giữ như sau: Cứ đủ 100 hạt, sóc cho vào 1 giỏ. Cứ đủ 10 hạt, sóc cho...
Làm bài 3 trang 56 Toán 2 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống: Hoạt động - Bài 52 Viết số thành...
Viết các số 139, 765, 992 360, 607 thành tổng (theo mẫu) 123 = 100 + 20 + 3
Làm bài hoạt động 2 trang 56 Toán 2 tập 2 kết nối tri thức: Bài 52 Viết số thành tổng các trăm - chục...
Bài 1 trang 55 Toán 2 tập 2 kết nối tri thức: Mỗi số được viết thành tổng nào?
Làm bài hoạt động 1 trang 55 SGK Toán 2 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống: Bài 52 Viết số thành tổng...